සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් ටියුෂන්

අ. උ. පෙළ සංයුත්ත ගණිතය සඳහා වසර 12 කට වැඩි පලපුරුදු,​ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබාදුන් මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරුවෙකු ඔබගේ නිවසටම 0783726520.
010276

ගණිතය 5 - 11 ශ්‍රේණි පළපුරුදු ගුරුවරයෙකු නිවසට පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ,​ නුගේගොඩ,​ බොරලැස්ගමුව,​ රත්මලාන අවට දුර්වල සිසුන්ට විශේෂයි. 077-5487248,​ 072-6450327.
013866

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

කොළඹ,​ කොල්ලුපිටිය,​ කාමර 2 ක් සම්පූර්ණ ටයිල් කර ඇති යාබද නාන කාමරය,​ වෙනම පිටතින් ඇතුළුවීම (වර්ග අඩි 350),​ වාහන ගාල් කිරිමේ පහසුකම,​ දීර්ඝ හෝ කෙටි මාසික වශයෙන් සලකා බැලේ. 0112503213,​ 0774732955.
015021

අදහස්