නිද­හස් ලංකාව | සිළුමිණ

නිද­හස් ලංකාව

අපේ රටේ පළ­මු වැනි නිද­හස් උලෙළ 1948 පෙබ­ර­වාරි 4 දා කොල්ලු­පි­ටියේ පොල්වත්ත ශ්‍රී ධර්ම­කීර්ති විහා­ර­ස්ථා­න­යේදි ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම අග්‍රා­මාත්‍ය මහා­මාන්‍ය ඩී.ඇස්. සේනා­නා­යක මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පැවැ­ත්විණි.

නිද­හස ලැබී­මෙන් පසු අපේ රට ආග­මික, සංස්කෘ­තික, දේශ­පා­ලන හා ආර්ථික යන සියලු අංශ­ව­ලින් දියුණු විය. අපේ රටේ ජීව­ත්වන සියලු ජාතීහු විවිධ ආගම් අද­හ­මින් නිද­හසේ ජීවත් වෙති.

විසුද්ධි විද­ර්ශනා
6 ශ්‍රේණිය,
කිරි­ල්ල­වල මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය,
කිරි­ල්ල­වල

Comments