පරි­ස­රය සුර­කිමු | සිළුමිණ

පරි­ස­රය සුර­කිමු

පරි­ස­රය යනු අප අවට ඇති ගහ­කොළ, ඇළ­දොළ, ගංගා ආදිය වේ. සම­හරු ගස් කපා දමති. ගස් කැපීම නිසා සෙවණ, දැව, ආහා­ර­පාන වැනි දෑ අපට නැති වේ. ජලය හිඟ වේ. පරි­ස­රය සුරැ­කී­මට නම් සැවොම එක­මුතු විය යුතුය. අපට ප්‍රයෝ­ජ­න­වත් පරිදි ආහා­ර­යට ගත හැකි භෝග වර්ග, බෙහෙත් වර්ග පැළෑටි සිටු­වමු. ගංගා­වල වැලි‍‍ ­ගොඩ දැමීම නොකළ යුතුය. අවට පරි­ස­රයේ ඇති අප­ද්‍රව්‍ය සුදුසු පරිදි විනාශ කිරී­මට හා වළ­දැ­මීම ද කළ යුතුය. එසේ කිරී­මෙන් මදු­රු­ව­න්ගෙන් බෝවන රෝග­ව­ලින් වැළ­කිය හැකිය. පුංචි අපි සියලු දෙනාම එකතු වී පරි­ස­රය සුර­කිමු.

කේ. යොමාෂා නෙත්මිණි ප්‍රනාන්දු
6 ශ්‍රේණිය සී,
වාද්දුව මධ්‍ය මහ විදු­හල,
වාද්දුව.

Comments