අප හැරදා ගිය අත්තම්මා | සිළුමිණ

අප හැරදා ගිය අත්තම්මා

සිල් සුව­ඳයි සිත පුරාම අපගේ අත් තම්මේ
මල් සුව­ඳයි ගෙය පුරාම ඔබගේ අත් තම්මේ
මා සිත මැවෙ­නවා ඔබෙ රුව මාගේ අත් තම්මේ
අප හැරදා යන්න ගියේ ඇයිදෝ අත් තම්මේ

ගහේ ඉද්ද­මල් තනි­වම වැල­පෙන්නේ
බණ ඇසූ ගුවන් විදු­ලිය මල­කඩ කන්නේ
සිල් රෙදි ටික අල්මා­රියෙ ළතැ­වෙන්නේ
මල් ආසනේ දැන් සුව­ඳින් නොපි­රෙන්නේ

ඔබ හැදු බුදු­කු­ටිය පන්සලේ බැබ­ළෙන්නේ
ඔබේ පිං පොතේ පිටු නම් නෑ පෙර­ළෙන්නේ
අග හිඟ ඉල්ල­මින් ආ අය නෑ එන්නේ
ඔබ කියූ කතා කීමට කවු­රුත් නැහැනේ

කවීන් සචින්ත රත්නා­යක
7 ශ්‍රේණිය B,
ශාස්ත්‍රා­ර­වින්ද්‍ර විද්‍යා­ය­තන පිරි­වෙන,
පොල්ගොල්ල, ගොක­රැල්ල.

Comments