ග්‍රාමීය කෘෂි ව්‍යවසායකයන් නංවන වැඩසටහනක් | සිළුමිණ

ග්‍රාමීය කෘෂි ව්‍යවසායකයන් නංවන වැඩසටහනක්

ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල වෙසෙන කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරිකයින්ගේ දරිද්‍රතාව අවම කිරීම සහ ඔවුන්ගේ වෙළෙඳපොළ හැකියාවන් උපරිම කර ගැනීමට සහාය වීමේ අරමුණින් “කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන“ ක්‍රියාත්මක වේ. ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අරමුදල හා එක්වී මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇති අතර එය ජනාධිපති කාර්යාලයේ තිරසාර සංවර්ධන අංශය යටතේ මේ වන විටත් ඉතා සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වී තිබේ.

මෙම වැඩසටහන පෞද්ගලික අංශයේ සහ නිෂ්පාදකයින්ගේ සහභාගිත්වය සහිත ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර පෞද්ගලික අංශය සමග එක්ව කටයුතු කිරීම තුළින් කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින් සඳහා පැහැදිලි වෙළෙඳපළ අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට අවධානය යොමු කර තිබේ. එළවළු හා පලතුරු, බඩඉරිඟු,උක් වැනි වගාවන් සිදු කරන පිරිස් හා කිරි නිෂ්පාදකයින් රැසක් දැනටමත් මෙම වැඩසටහන සමඟ අත්වැල් බැඳ ගෙන ඇත.

මෙම වැඩසටහන සඳහා ජාත්‍යන්තර කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අරමුදල මූල්‍ය දායකත්වය ලබාදී ඇති අතර රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ මූල්‍යමය දායකත්වය සහ උපදේශනය උපාය මාර්ගිකව සංයෝජනය කරමින් කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින්ගේ අවශ්‍යතා වන වෙළෙඳපොළ ප්‍රවේශය, තාක්ෂණය , සංවිධාන ගත කිරීම සහ යහපත් කෘෂි පුරුදු ඇති කිරීම සඳහා එමගින් ප්‍රබල වැඩ කොටසක් ඉටු කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන යටතේ ගෘහ ඒකක 57500 ක ගේ ගෘහාශ්‍රිත ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා කටයුතු කෙරෙන අතර එම පිරිස් ගුණාත්මක ආහාර පරිභෝජන ක්‍රමවේදයකට හුරු කරවීමටද කටයුතු යොදා තිබේ. අඩු ආදායම්ලාභී තරුණ තරුණියන් 2500ක් ව්‍යවසායකයින් බවට පත් කිරීමටද මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රමුඛ අරමුණක් වන අතර එකී ඉලක්කය ඔස්සේ ව්‍යාපෘති සේවා සහ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සඳහා ද ආයෝජනය ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත.

තවද මෙම වැඩසටහන මගින් කෘෂි නිෂ්පාදන සිදු කරන නිෂ්පාදන සමිති තවත් ශක්තිමත් කර අගයදාම ගිවිසුම් හරහා නව වෙළෙඳපළ අවස්ථා උදා කරලීමටත්, සුදුසු ව්‍යාපාරික සැලසුම් සකස් කර කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යවසායකයින් ව්‍යාපාරික සහකරුවන් වශයෙන් බලගැන්වීම, සංවිධානය හා ශක්තිමත් කිරීමටත් කටයුතු යොදා තිබීම ද විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු කාරණා වේ. ඉහත සඳහන් කළ පරිදි අඩුආදායම්ලාභී තරුණ තරුණියන් ව්‍යවසායකින් බවට පත් කිරීමේ දී ඔවුන්ට සහනදායී පොලී අනුපාතයන් මත ණය මුදල් ලබාදීමට ද පියවර ගෙන තිබේ. ඒ අනුව මෙම වැඩසටහන සමග සමඟ එකතුව කෘෂි ව්‍යාපාර කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා කන්න ණය සහ ප්‍රාග්ධන ණය ඉතාමත් සහනදායි පොලියකට ලබා දෙන අතර පෞද්ගලික අංශය ද මෙම කෘෂි ව්‍යවසායකයින් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කිරීමට ඉදිරිපත් ව තිබේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, ලංකා බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව හා කාගිල්ස් බැංකුව ද මේ යටතේ කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාරිකයින්ට සහන පොලී ණය අනුපාත යටතේ ඔවුන්ගේ වගාවන් හා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ණය ලබා දීමට ඉදිරිපත් වී තිබේ.

“ග්‍රාමීය කෘෂි ව්‍යවසායකින්ගේ රන් දොරටුව“ ලෙස ද හැඳින්වෙන මෙම කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගිත්ව වැඩසටහන පිළිබඳව අවධානයක් දක්වන පිරිස් හට කොළඹ 01, ජනාධිපති මාවතේ රේණුකා ගොඩනැගිල්ලේ පළමු මහලේ පිහිටි එම කුඩා පරිමාණ කෘෂි ව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහනට පැමිණ හෝ 2431426 දුරකථන අංකයට ඇමතීමෙන් හෝ වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.

Comments