පුත්තලම බාලසූරිය පෞද්ගලික රෝහල SDEA රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි | සිළුමිණ

පුත්තලම බාලසූරිය පෞද්ගලික රෝහල SDEA රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලබයි

පුත්තලම බාලසූරිය පෞද්ගලික රෝහලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත ලාල් බාලසූරිය මහතා කම්කරු අමාත්‍යංශය සංවිධානය කළ සමාජ කතිකා සහ වැඩපොළ සහයෝගිතා 2018 සම්මාන උළෙලේදී මධ්‍යම පරිමාණ කාණ්ඩයේ සේවා අංශයේ ජාතික මට්ටමේ රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. ආයෝජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘතියක් ලෙස 2010දී ස්ථාපිත බාලසූරිය රෝහල වයඹ සුව විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේදී 2012, 2013, 2014 සහ 2015 වසරවලදී වයඹ පළාතේ විශිෂ්ටම පෞද්ගලික රෝහලට හිමි වයඹ සුව විශිෂ්ටතා සම්මානය, වයඹ විජයාභිමානී ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානය, CNCI, FCCISL සහ NCE රන්, රිදී හා ලෝකඩ සම්මාන රැසකින් පිදුම් ලබා තිබේ. බාලසූරිය රෝහලට

ISO 9001 – 2008, ISO 14001 – 2004 තත්ත්ව සහතික සහ OSHAS 18001 අන්තර්ජාතික තත්ත්ව සහතිකයද ලැබී ඇත.පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක බාහිර රෝගී අංශය, විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවා, එංගලන්තයේ RIQAS සහ ඇමෙරිකාවේ BIORAD තත්ත්ව පාලන වැඩසටහන්හි සාමාජිකත්වය සහිත වෛද්‍ය පරීක්ෂණාගාර සේවා, වායුසමනය කළ හා නොකළ කාමර, ජංගම වෛද්‍ය සේවා, ගිලන් රථ සේවා, හදිසි ප්‍රතිකාර සේවා, භෞත හා වෘත්තීය චිකිත්සක සේවා, අක්ෂි කාච හා ඇස් කන්නාඩි සේවා, අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණ, ඩිජිටල් එක්ස් රේ පරීක්ෂණ, එකෝ පරීක්ෂණ, ඊසිජී පරීක්ෂණ, ව්‍යායාම ඊසීජී පරීක්ෂණ, පෙණහලු පිළිබඳ පරීක්ෂණ, එන්ඩොස්කොපි හා කොලන්ස්කොපි පරීක්ෂණ, ඇතුළු සේවා රැසක් ලබාගත හැකිය.

අදහස්