ඔබ තවත් ඒ මම නිසා... | සිළුමිණ

ඔබ තවත් ඒ මම නිසා...

අනේක වූ වාරයන් වලදී, අනේක වූ තැන්හි දී නොයෙක් පුද්ගල චරිතයන් හිත තුළින් ම ඉස්මතුව එනවා. එක් වරක දැකීමකින්, කෙදිනකවත් නොදැක ඇසීමෙන් ඔවුන් මතින් විවිධ භාවයන් උපදින්නේ ඒ භාවයන්ගේ සංකලනය නිසාම යි.

නමුත් ඒ සැවොම අතරින් එක් අයෙකු පමණක් ඔබව ලුහු බඳීවි. නැත්නම් ඔබ ඔහු ව ලුහු බඳීවි. තවත් වරෙක ඔබ යළි යළිත් ඔහු සොයා යාවි. ඔබ ඔහු වීමටත්, ඔහු ඔබ වීමටත් ඒ සිත් තුළ ඇති භාවයන් නිදොස් විය යුතුමයි.

ඔබ තුළින් උපදින කවර හෝ සිතිවිල්ලකට මුවා වී ආදරය නමැති සේයාවේ නොරැඳී ඔහුව සොයයි නම් ඒ සිතිවිල්ල සියල්ලන්ටම සඟවන්න වේවි.

ඔබ පිළිබඳ කෙසේ වැටහීම් ලබා දෙන්නේ දැයි නොදන්නා මුත් ඔහු තුළත් ඔබ සැඟව ඇති බව දැනේවි. ඔබේ දෙනෙතින් ලොව දෙස බලමින් මා ලබන සෑම ඡායාවකට ම ඔහුගෙන් රිදුමක් තිළිණ සේ ලබමි.

නොදුටු අප දිනෙක හමු වූ විට නිති මා මුව ගොළු වේවි. ඒ පෙර ලැබූ රිදුමෙන් මා ලද භාවය නිසායි. තවත් වරෙක මා සිතමි, ඔබෙන් අසමි. ඔබට කිව හැකි ද.? මේ නැවුම් සිතිවිලි වල ජන්මය තුළම මා සොයමි. මන් ද ඔබ හැඳින මේ සියල්ල ඔබට පවසන්න ඇති රිදුම නිසායි. දනිමි දිනක මෙවන් ඇරඹුමක් වන බව.

එහෙත් නොදනිමි නොදුටු ගමනක කෙළවර. පෙර මා සෙවූ ඔබ, තවම සොයයි ඔබ මා කොතැනක ද වග. එහෙත් මා ඔබත්, ඔබ මාත් අප දෙදෙනම නොහඳුනනා ඉසව්වකයි.


පතොක් මල් පිපිලා

සෙවූ මා තුළ

ඔබ නැවුම් වූ

තව ම ඇර­ඹු­මක ම කියා

හුදෙක් මා ඔබ පතා නොතැ­වෙමි

මම තවම ඒ ඔබ නිසා

සොයා ගැඹු­රක කිමිද සස­රක

මා තුළත් ඔබ නැති නිසා

තවම සිසි­ලද ලැබූ දෙනෙ­තක

කඳුල වී මා ඔබ නිසා

සොයා ආ මා

ඔබට වරද ම

රැස් කළේ කුමට ද කියා

ඔබ ඉතින් මට

නොදුන් මා තුළ

ඇතිය තවම ඔබ තියා

 

- චමත්ක කවීන්

Comments