ඩයලොග් ආසියාටා IPM මානව සම්පත් ප්‍රශ්නෝත්තර තරගාවලියේ සමස්ත ශූරයන් බවට | සිළුමිණ

ඩයලොග් ආසියාටා IPM මානව සම්පත් ප්‍රශ්නෝත්තර තරගාවලියේ සමස්ත ශූරයන් බවට

IPM Sri Lanka ආයතනය විසින් සංවිධානය කරන ලද 2018 මානව සම්පත් ප්‍රශ්නෝත්තර තරගාවලිය (Great HR Quiz 2018)පසුගියදා උණුසුම් මුහුණවරකින් පැවත්වුණු අතර එහි සමස්ත ජයග්‍රා හකයා බවට පත් වූයේ ඩයලොග් ආසියාටා කණ්ඩායමයි. සෙලාන් බැංකුව එහි අනුශූරයින් බවට පත් වූ අතර පොලිටෙක්ස් ගාමන්ට්ස් කණ්ඩායම එහි තෙවන ස්ථානය දිනාගැනීමට සමත් විය. මානව සම්පත් කළමනාකරණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ දැනුම හා ශක්‍යතාවය වර්ධනය කිරීම ඉලක්ක කරගත් මෙම වැඩසටහන සඳහා වෘත්තීයවේදීන්, ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයින් ඇතුළු විශාල පිරිසක් සහභාගී වූහ.

මෙම වැඩසටහන ජාත්‍යතන්තර මට්ටමේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ වෘත්තිකයින් බිහි කිරීම අරමුණු කරගෙන මෙරට එම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛතම ආයතනය වන IPM Sri Lanka ආයතනය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන්නකි. අඛණ්ඩ 5 වැනි වසරට IPM Sri Lanka ආයතනය විසින් සංවිධානය කෙරුණු එම අවස්ථාව පසුගියදා කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේදී පැවත්විණි.

අදහස්