පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කරන්නේ නැහැ | සිළුමිණ

පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරය අවසන් කරන්නේ නැහැ

පාර්ලිමේන්තුවේ වත්මන් සැසිවාරය කුමන හේතුවක් නිසා වත් අවසන් කිරීමට කටයුතු නොකරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

අදහස්