සුන්දර පරි­ස­රය සදා සුර­කිමු | සිළුමිණ

සුන්දර පරි­ස­රය සදා සුර­කිමු

මිනිසා හා පරි­ස­රය අතර ඇති සම්බ­න්ධතා බොහෝය. පරි­සර ශාක පද්ධ­තිය හා සෙවණ ද සප­යයි. ඇළ දොළ ගංගා හා දිය උල්පත් අපට නොම­සුරු ව ජලය ලබා දෙයි. හිරු කිර­ණින් අපට ජීවය මෙන් ම ආලෝ­කය ද ලැබේ. අපට පරි­ස­රය ද පරි­ස­ර­යට අප ද නැතිව ම බැරි බව සියැ­ටල් නම් රතු ඉන්දීය නාය­කයා පවසා ඇත. එහෙ­යින් අප විසින් පරි­ස­රය පණ සේ සුරැ­කිය යුතුය.

අදු­ර­දර්ශී මිනි­සුන් විසින් වනා­න්තර වනසා දැමීමේ ඵල­වි­පාක ද දැනට ම උදා වී ඇත. වන විනා­ශය නිසා පිරි­සුදු වාතය හිඟ වේ. ජල උල්පත් සිඳී යයි. සතා සිවු­පාවා ද පරි­ස­රයේ සාධ­ක­යකි. රට වටේම ඇති දර්ශ­නීය මුහුදු වෙරළ නැර­ඹී­මට සංචා­ර­කයෝ පැමි­ණෙති. එහෙත් මිනිස් ක්‍රියා­කා­ර­කම් නිසා වෙරළ තීරය ද දූෂ­ණය වී ඇත. සාගර හා මිරි­දිය ජලය මිනිසා විසින් ම අපි­රි­සුදු කෙරේ. එබැ­වින් සුන්දර පරි­ස­රය රැක ගැනී­මට අපි කුඩා කල සිට ම පුරුදු වෙමු. අපේ රටේ අනා­ග­තය ගැන සිතා පරි­ස­රය සුරැ­කී­මට කට­යුතු කරන මෙන් මම ආයා­ච­නය කරමි.

ඉසුරි ෂෙහානි
6 ශ්‍රේණිය,
ශාන්ත මයි­කල් විද්‍යා­ලය,
හෝමා­ගම

 

අදහස්