නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය ආසියාවේ හොඳම හෝටල් අතරට | සිළුමිණ

නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය ආසියාවේ හොඳම හෝටල් අතරට

නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය ජාත්‍යන්තර ආගන්තුක සත්කාර ක්ෂේත්‍ර යේ නව සලකුණක් පසුකරමින් පසුගියදා ජාත්‍යන්තර වෙබ් අඩවියක් වන cnn travel වෙබ් අඩවියෙන් නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය ආසියාවේ හොඳම හෝටලයක් ලෙස හදුන්වා දීම සිදු කරන ලදී.

මෙම සුවිශේෂ ජග්‍රහණයත් සමගම සිංගප්පුරුවේ රැෆල්ස් , හොන්කොන්වල පෙනින්සුලා සහ පිලිපීනයේ මැනිලා යන ලෝකයේ සුප්‍රසිද්ධ හෝටල් අතරට එක් වීමේ භාග්‍ය නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයට හිමිවිය. මීට අමතරව එම හෝටලය ලෝකයේ සංචාරය කිරීමට සුදුසු ස්ථාන වලින් හොඳම ස්ථානය ලෙස Nat Geo වෙතින් ජයග්‍රහණයක් මෙන්ම Culinary Art Food Expo, CNCI Awards, Star Awards වෙතින් ගෞරව සම්මානත් Best Brands Awards වෙතින් හොඳම සංස්කෘතික උරුම හෝටලය හා නායකත්ව සම්මානයත් දිනාගන්නා ලදී.

මෙම සියළු ජයග්‍රහණ තුළින් නුවරඑළිය ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලය ක්ෂේත්‍ර යේ ප්‍රමුඛස්ථානයට ගමන් කර තිබේ.

ඡායාරූපය - චමින්ද නිරෝෂණ

අදහස්