නවතම Helical Anchoring තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවට | සිළුමිණ

නවතම Helical Anchoring තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාවට

පාරිසරික ප්‍රමිතීන් ආරක්ෂා කරගනිමින් තිරසාර ව්‍යාපාරයක් ලෙස විදුලි සම්පේ‍්‍රෂණ, සහ විදුලිය බෙදා හැරීමේ වානේ පිරිසැකසුම් උපාංග නිෂ්පාදනයේ මෙරට ප්‍රමුඛතම පුද්ගලික සමාගම වන STI හෝල්ඩිංග්ස් St. Theresa Industries Holdings සිය 45 වන සංවත්සරයට සමගාමීව නව Helical Anchoring (භුමිය ඇතුළත ඉදිකිරීම් සඳහා උපකාර වන) තාක්ෂණයක් හඳුන්වාදෙන ලදි. මෙම තාක්ෂණය මගින් විශාල කුළුණු හා ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය පොළව අභ්‍යන්තර ඉදිකිරීම් සහ අත්තිවාරම් දැමීම් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩකඩ ලබා දෙන අතර අභියෝගාත්මක භූගෝලීය හා පාරිසරික තත්ත්වයන් යටතේ වඩාත් වැය සඵලතාවක් සහිතව වඩාත් ඉක්මනින් මෙම ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට මෙම Helical Anchoring තාක්ෂණය තුළින් හැකි වන බව STI හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම පවසයි.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ CHANCE පදනම විසින් නිෂ්පාදනය කළ මෙම මිහිවිදුම් තාක්ෂණය දැනට ගෝලීය වශයෙන් සිටින මෙම ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියෙන්ම සිටින සමාගම ලෙස හැඳින්විය හැක. STI හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම විසින් මෙම Helical Anchoring තාක්ෂණය ශ්‍රී ලංකාව සඳහා හඳුන්වාදෙනු ලබන්නේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය වේගවත් වර්ධනයක් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ පෙන්නුම් කර ඇති බැවිනි.

Comments