ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ | සිළුමිණ

ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ

මේ දස්කම්වලට නිසි වටිනාකම දෙමු

තෙවැනි ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ මෙවර පැවැත්වූයේ ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා අගනුවරදීය. ඒ ඔක්තෝබර් 06 සිට 13 දක්වා ය‍. ඊට ආසියානු පැරා කමිටුවේ සාමාජික රටවල් 43 ක් සහභාගි විය. එම රටවල් අතරින් ශ්‍රී ලංකාව 14 වැනි ස්ථානය හිමි කරගැනීමට සමත් විය. ඒ මුළු පදක්කම් 14ක්ම හිමි කර ගනිමින් ය. ඊට රන් 04, රිදී 06 සහ ලෝකඩ 04කි.

චීනයට මෙහිදී මුල් ස්ථානය හිමිවිය. ඒ 172 - 88 – 59 = 319 ක් හිමි කරගනිමිනි. දකුණු ආසියානු කලාපයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හැර මුල් ස්ථාන 15 අතරට එක් වීමට හැකි වූ අනෙක් රට වූයේ ඉන්දියාව පමණි. ඒ 09 වැනි ස්ථානයයි. ඔවුනට රන් 15, රිදී 24, ලෝකඩ 33 කි. මුළු පදක්කම් 72කි.

මෙවර ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළට ශ්‍රී ලංකාවෙන් 22ක කණ්ඩායමක් සහභාගි විය. ඒ අතරින් ශ්‍රී ලංකාව හිමි කරගත් මුළු පදක්කම් 13ක්ම ලබාදෙනු ලැබුවේ මලල ක්‍රීඩාවෙනි.

සෙසු පදක්කම රෝද පුටු ටෙනිස් ක්‍රීඩාවෙනි. එම ක්‍රීඩාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට පදක්කමක් හිමි වූ ප්‍රථම වතාවත් මෙය වේ.

මෙවර දස්කම් සමඟම මේ දක්වා පැවැති සෑම ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළකදීම පදක්කම් හිමිකර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වී තිබේ. 2010 ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ පැවැත්වූයේ චීනයේ ග්වාන්ෂු නුවරදීය. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවට 17 වැනි ස්ථානය හිමි විය. ඒ මුළු පදක්කම් 09ක් හිමිකර ගනිමිනි. ඊට රන් 01, රිදී 02 සහ ලෝකඩ 06 කි.

2014 ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ පවත්වනු ලැබුවේ දකුණු කොරියාවේ ඉන්චියොන් නුවරදීය. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවට 19 වැනි ස්ථානයයි. ඒ මුළු පදක්කම් 14 ක් හිමි කරගෙන ය. ඊට රන් 01, රිදී 06 සහ ලෝකඩ 07 කි.

ඒ අනුව ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළහිදී ලංකාව වඩාත්ම සාර්ථක වූ අවස්ථාව ලෙසට මෙවර දැක්විය හැකි ය. ඒ ප්‍රථම වරට රන් පදක්කමකට වඩා හිමිකර ගැනීම නිසා ය. එමෙන් ම හොඳම රටවල් 15 අතරට එක් වීමටත් සමත් වූ බැවිනි.

2018 ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළට ශ්‍රී ලංකාවෙන් විශාල කණ්ඩායමක් සහභාගි විය. එහෙත් ඔවුනට කිසිදු පදක්කමක් හෝ හිමි කරගැනීමට හැකි වූයේ නැත.

අවසන් ආසියානු ක්‍රීඩා උලෙළ 03 න් දෙකකදීම කිසිදු පදක්කමක් හෝ හිමි කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වී නැත. ඒ 2010 සහ 2018 දී ය.

එහෙත් පැරා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිට පිටම ආසියානු පැරා ක්‍රීඩා උලෙළ ත්‍රිත්වයේදීම විශිෂ්ට දස්කම් දැක්වීමට සමත් වී තිබේ.‍ එම නිසා මින් ඉදිරියටත් ඔවුනට තව තවත් පහසුකම් ලබාදිය යුතු ය. එවිට ඔවුන්ට තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකාවට ගෞරවයක් හිමි කර දීමට හැකිවන බැවිනි.

 

අදහස්