සාන්ත සෙබස්තියන් ව්‍යාපාරයට MASSCOM සම්මානය | Page 2 | සිළුමිණ

සාන්ත සෙබස්තියන් ව්‍යාපාරයට MASSCOM සම්මානය

මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් සමූහ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය හර්ෂ ප්‍රනාන්දු MASSCOM 2018 සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේදී ව්‍යාපාර විශිෂ්ටතා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබීය. 1967දී මයිකල් සන්තියාගෝ ප්‍රනාන්දු මහතා ඇරැඹූ සාන්ත සෙබස්තියන් සමූහ ව්‍යාපාරය වසර 51ක් පුරා පාරිභෝගික විශ්වාසය ඉහළින්ම දිනා ගනිමින් අභිමානවත් ගමනක නිරත වෙයි. නවතම පෝලන්ත තාක්ෂණය අනුව ඉදිකරන ලද ඔවුන්ගේ ලී මෝල හා කර්මාන්ත ශාලාව 679/2, පරණ ගාලු පාර, හොරේතුඩුව, මොරටුව යන ලිපිනයේ පිහිටා ඇත.

සියලුම දැව වර්ග සඳහා නවීන යන්ත්‍ර භාවිතයෙන් අධි පීඩිත රසායනික ප්‍රතිකාරයක් සිදු කරන අතර කෘමීන්ගේ ආරක්ෂා වී දීර්ඝ කාලයක් එම ලී වර්ග භාවිත කළ හැකි වීමට එය ප්‍රධාන හේතුවක් වේ. මහෝගනී හා තේක්ක ලීවලින් පැන්ට්‍රි කබඩ් සහ ගෘහ භාණ්ඩ නිපදවන අතර පැන්ට්‍රි කබඩ් සඳහා වසර 25ක වගකීම් සහතිකයක් ලබා දෙයි. කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ හර්ෂ ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේ තම සමාගම වසර 51ක් පුරා ගුණාත්මකභාවයෙන් හා ප්‍රමිතියෙන් ඉහළ භාණ්ඩ හා සේවා සැපයූ නිසා මෙම සම්මානය හිමි වූ බවයි.

Comments