පහේ හපනුන්ට ටොමාහොක් අගනා බයිසිකල් ත්‍යාගයක් | Page 2 | සිළුමිණ

පහේ හපනුන්ට ටොමාහොක් අගනා බයිසිකල් ත්‍යාගයක්

ඔබේ දරුවන් පහේ ශිෂ්‍යත්වය සමත් වන මේ සැප්තැම්බරයේදී සැබැවින්ම ආකර්ෂණීය තිළිණයක් ඔවුන්ට පුද කරන්නට ටොමාහොක් බයිසිකල්ස් සුදානම් වී සිටී. ඒ අනුව ශිෂ්‍යත්වය සමත් දරුවන් ටොමාහොක් අලෙවිකරුවකු වෙත රැගෙන ගොස් නවතම ටොමාහොක් ළමා පා පැදියක් මිල දී ගෙන දරුවාගේ මුහුණේ ඇඳෙන සැබෑ සතුට අත් විඳින්නට මවුපියන්ට හැකිය. එමඟින් ජීවිතයේ පළමු වැනි අධ්‍යාපන කඩඉම ජය ගැනීමට ඔබේ ආදරණීය දරුවන් කළ කැප කිරීම ඔබේ ඇගැයුමට ලක් වන ආකාරය ඔවුන්ට පෙන්වා දිය හැකිය. ටොමාහොක් බයිසයිකලයක් වැනි ජීවිතය වෙනස් කරන අනගි තිළිණයක් ලැබුණු විට ළමා මනස උද්දාමයට පත්වන අතර ඉදිරියේදී වඩාත් වැදගත් කඩඉම් ජය ගන්නට අවශ්‍ය උනන්දුව හා උද්‍යෝගය ඔවුන් තුළ වර්ධනය වෙයි. විභාගයෙන් පීඩනයට පත් මනස සැහැල්ලු‍ කර ගනිමින් නිවාඩු කාලය සතුටින් ගත කිරීමට ටොමාහොක් බයිසිකලයක් ලැබීම තරම් කුඩා දරුවකු ප්‍රමෝදයට පත් කළ හැකි වෙනත් යමක් නොමැති තරම්ය. ඒ සතුට ඔබේ දරුවාට ලබා දෙන්න.

ටොමාහොක් පාසල් ශිෂ්‍යත්ව සම්මන්ත්‍රණවලටද සහාය වන අතර ශිෂ්‍යත්වය සමත් වන සිසුන්ට තෑගි ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහන්ක්ද ක්‍රියාත්මක කරයි. මේ දීප ව්‍යාප්ත වැඩසටහන යටතේ පහේ ශිෂ්‍යත්වය සමත් සිසුන් විසිදෙනෙකු තෝරා ගෙන ඔවුන්ට ටොමාහොක් මවුන්ටන් බයිසිකලය බැගින් පිරිනමනු ලැබේ.

Comments