කියැ­වීමේ අගය | සිළුමිණ

කියැ­වීමේ අගය

කියැ­වීම ඉතා ප්‍රයෝ­ජ­න­වත් විනෝ­දාං­ශ­යකි. අපගේ විවේක කාලය ප්‍රයෝ­ජ­න­වත් අයු­රින් ගත­කි­රී­මට එය අපට උප­කාරී වෙයි. පොත්පත් අපගේ මිතු­රන් ලෙස සැල­කිය හැකි ය. ‘කියැ­වීම පූර්ණ මිනි­සෙකු තනයි’ මෙය ප්‍රැන්සිස් බේකන් සාමි­ව­රයා විසින් පළ කළ ශ්‍රේෂ්ඨ කිය­ම­නකි.

මම පාසල් පුස්ත­කා­ලයේ සාමා­ජි­ක­යෙක් වෙමි. මා වර­කට පොත් දෙකක් ලබා ගන්නා අතර ඉන් එකක් සිංහල පොතකි. අනෙක ඉංග්‍රීසි පොතකි. මම ඒ පොත් දෙස­ති­යක් තබා­ගෙන කියවා හමාර කරමි.

පොත­පත කියැ­වී­මෙන් අපට ආස්වා­ද­යක් ලැබේ. ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ග­ල­යන්ගේ චරිත කතා කියැ­වී­මෙන් අපට ඔවුන්ගේ යහ­පත් ගති­ගුණ ඉගෙන ගත හැකිවේ. කියැ­වී­මෙන් අපට අපේ දැනුම දියුණු කර­ගත හැකි ය. අපි නව­කතා, කෙටි­කතා, සඟරා සහ පුව­ත්පත් කිය­වමු. එසේ ම විවිධ විෂ­යන් යටතේ ලියැ­වුණු පොත් ද කිය­ව­න්නෙමු.

පොත්වල මූලික වශ­යෙන් අඩංගු වන්නේ දැනුම ය. එම නිසා පොත් කියැ­වී­මෙන් අපට විෂ­ය­යන් ගණ­නා­වක් පිළි­බඳ දැනුම ලබා­ගත හැකි ය. “දැනුම බලය වේ” යනු­වෙන් කියනු ලැබේ. දැනුම ලබා­ගත හැකි හොඳම මාර්ගය නම් පොත් කියැ­වී­මයි.

එස්. තරුෂි නතාෂා ප්‍රනාන්දු
10 ශ්‍රේණිය ‘බී’,
ශාන්ත ලෝරන්ස් කන්‍යා­රා­මය,
වැල්ල­වත්ත.


 

Comments