නියඟයෙන් ලක්ෂ 6ක් පීඩාවට | සිළුමිණ

නියඟයෙන් ලක්ෂ 6ක් පීඩාවට

මේ දිනවල රටේ දිස්ත්‍රික්ක 16ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශල 89ක පවතින නියඟය නිසා පවුල් 180000ක පුද්ගලයන් ලක්ෂ 6ක් පමණ පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

ඒ අනුව අනුරාධපුරය, පොලොන්නරුව, අම්පාර, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, කුරුණෑගල, පුත්තලම, යාපනය, මුලතිව්, කිලිනොච්චිය, වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල දැන් පවතින දරුණු නියඟය නිසා ඒ ප්‍රදේශවල දරුණු පානීය ජල හිඟයක් පවතින බව ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාව පවසයි.

මේ අතුරින් වැඩිම පිරිසක් පීඩාවට පත්ව සිටින ප්‍රදේශවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශ 77ක් සඳහා පානීය ජලය ලබාදීමට රුපියල් ලක්ෂ 578ක් දී ඇතැයි ආපදා සහන සේවා අධ්‍යක්ෂ චමින්ද පතිරාජ මහතා පවසයි.

ඊට අමතරව පසුගිය වසරේ සහ මේ වසරේ ඉහත වියළි කාලගුණය ඇති ප්‍රදේශවලට පානීය ජලය බෙදාහැරීම පිණිස ජල බවුසර් හා ට්‍රැක්ටර් 405ක් හා ලීටර් 1000 ජල ටැංකි 10300ක් ලබාදී ඇති බවත් ඒ මහතා කියයි.

ඊට අමතරව වගා ළිං ප්‍රතිසංස්කරණයද ළිං හෑරීම පිණිස රුපියල් ලක්ෂ 200ක් වෙන් කර ඇතැයි ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මේ අතර කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රවර්ධන) අතුල කරුණානායක මහතා පැවසුවේ මේ ප්‍රදේශවලට ප්‍රමාණවත් වැසි ලැබීමට ඉඩ ඇත්තේ ලබන මාස අගදී බවයි.

 

අදහස්