ජනාධිපතිතුමා‍ගේ පණිවිඩය | සිළුමිණ

ජනාධිපතිතුමා‍ගේ පණිවිඩය

සංචාරක ජීවිතයක් ගෙවු අපේ ආදී මුතුන්මිත්තන් සරුසාර ගංගා නිම්න භූමි අසල වාඩිලා ගත් තැන් සිට ඇරඹුණේ නව කෘෂිකාර්මික සංස්කෘතියකි. මිනිසාගේ ක්‍රීඩා කලා හා සංස්කෘතික ජීවිතය සබැඳුණේ මේ නව කෘෂිකාර්මික ජීවිතය උරුමකර දුන් නිස්කාන්සුව සමඟිනි. මහවැලි දියෙන් පෝෂණය වන කෘෂිකාර්මික ජනපදවල නිවැසි වැසියන් වෙත ද කලා සංස්කෘතික හා ක්‍රීඩා දිවියක් තිළිණ කරනු වස් ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සංවිධානය කරන ක්‍රියාකාරකම් අතර මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළ වෙත හිමි වනුයේ සුවිශේෂ ස්ථානයකි.

දෑතේ වීරියෙන් වියළි, කර්කෂ මහ පොළොව සරු ගොවි බිමක් කරවන මහවැලි වැසියන්ගේ උත්තුංග වීර්යයට පිදෙන අභිමානවත් කිරුළක් බඳු මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළ, මහවැලි ජානපදික දරුවන් ජනපදයෙන් ඉහළට ඔසවා, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ රඳවන දැවැන්ත වෑයමක් ද වේ.

1986 වසරේදී ගල්නෑව මහවැලි ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඇරඹි මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළ, එදා මෙදා තුර රටට තිළිණ කළ ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ප්‍රමාණය සුළු පටු නොවේ. ඔවුන් රටට රැගෙන ආ කීර්තියේ මුල් හිමිකරු වන මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළ 30 වන වරට ද සාර්ථකව සංවිධානය කිරීමට හැකිවීම අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳ සුබවාදි අපේක්ෂා දල්වන කරුණකි.

ගොවි බිම් වෙතින් මතුවී, මහවැලි ක්‍රීඩා පිටියෙන් තම විනය සහ පෞරුෂය ගොඩනාගත් මහවැලි තරුණයින්ගේ දෑතින් ලියවෙන අනාගත ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික සංස්කෘතිය නුතනත්වයෙන් සන්නද්ධ කරලීමට ද මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළ අපමණ මෙහෙයක් ඉටු කරන බව සටහන් කොට තබමි.

30 වන මහවැලි ක්‍රීඩා උලෙළේදී විස්මිත දස්කම් පෑ සියලු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට මගේ සුබ පැතුම් පළ කරන අතර, ක්‍රීඩා උලෙළ සංවිධානයට වෙහෙසී සැනසුම් ලබන මහවැලි අධිකාරියේ සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රශංසාව පළකරමි.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී

ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති

 

Comments