මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනුවරාසන්න සුඛෝපභෝගී නිවසක්,​ නවීන වාහනයක් ඇතුළු කෝටි ගණනක දේපළක් හිමි බො/​ගො/​වි උසස් රැකියාවැති පවුල් බරින් තොර 50+ ඉතාමත් කඩවසම්ය. සැබවින්ම රූමත් මනාලියකට ආරාධනා. නිර්භේදයි. කේන්දර නොසැලකේ. දුරකථන අවශ්‍යයි. n​e​e​d​m​e​2​3​5​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G119663

එන්ගලන්තයේ උපාධිය හදාරා දැනට ලංකාවේ ඉතා සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන ඉතාම කඩවසම් පුතුට ගැලපෙන ඉතා රූමත් ගුණගරුක දියණියක් මව සොයයි. වයස අවු: 32 උස. 5' 10''. d​i​l​k​i​1​9​8​9​@​y​a​h​o​o​.​c​o​.​u​k​
G119550

කාලයට නොගැළපෙන අදහස් සහ දෑවැදි ප්‍රතික්‍ෂේප කරන වයස 49 ක දික්කසාද,​ යුරෝපීය රටක ව්‍යපාර ගණනාවක (මාසික ස්ථාවර පිරිවැය රුපියල් ලක්ෂ 80 ඉක්මවන) අයිතිය හිමි මා සොයනුයේ බර කිලෝ 65 ට අඩු. ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති දරුවන් නොමැති යුවතියකි. පිළිතුරු එවන්න. s​i​l​u​m​i​n​a​@​o​n​l​i​n​e​.​d​e​
G119502

කොළඹට ආසන්න බොදු කරාව විශ්‍රාමික දෙමාපියන් මතින් දුමින් තොර 29,​ 6' තොරතුරු තාක්ෂන උපාධිධාරී MBA හදාරණ පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාව කරන වැඩිමහල් පුතුට ප්‍රියමනාප යහපත් ගතිපැවතුම් ඇති උගත් දියණියක සොයති. වෘෂභ,​ විසා නැකත,​ කුජ 12 දුරකථන අංක සහ කේන්ද්‍රය සමග පිළිතුරු එවන්න.ඊමේල්: p​r​o​p​o​s​a​l​p​u​t​h​a​8​9​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
G119575

අදහස්