නෙස්ලේහි රැකියා නියුක්ති වැඩසටහනින් | සිළුමිණ

නෙස්ලේහි රැකියා නියුක්ති වැඩසටහනින්

ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන්ගේ රැකියා කුසලතා හා රැකියා අවස්ථා වැඩිදියුණු කිරීම වෙනුවෙන් නෙස්ලේ සමාගම හඳුන්වාදුන් Nestlé Needs YOUth වැඩසටහන ඔස්සේ මේ වන විට 6,000කට වැඩි තරුණ තරුණියන් ප්‍රමාණයකට සහාය වීමට සමාගමට හැකිව තිබේ. මෙරට විශ්ව විද්‍යාලවලින් ඍජුවම රැකියාලාභීන් තෝරාගැනීමේ දීර්ඝ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන නෙස්ලේ සමාගම මෙම නව වැඩසටහන ආරම්භ කරනු ලැබුවේ 2016 වසරේදී ය. ඒ තරුණ විරැකියා ගැටලු‍වට විසඳුම් සැපයීමේ අදහසිනි.

මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමත් සමඟ තරුණ ප්‍රජාවට රැකියා අවස්ථා ලබාදීම කෙරෙහි තම අවධානය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමට නෙස්ලේ, පියවර ගෙන තිබේ. වර්තමානයේදී නෙස්ලේ සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් 30%ක් වයස අවුරුදු 30ට අඩු අය වන අතර ඉන් 60%ක්ම නව සහාස්‍රකයෝ ය. එමෙන්ම මෙම වැඩසටහන හරහා ද්විත්ව අධ්‍යාපනයක් එනම් සේවාස්ථාන පුහුණුවක් මෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල පදනම් කරගත් අධ්‍යාපනයක් ද ලබාදීමෙන් පාසල සහ රැකියා ස්ථානය අතර පවතින පරතරය ඉවත් කිරීමට හැකිව තිබේ. නෙස්ලේ සමාගම විසින් ද රැකියා අපේක්ෂාවෙන් පසුවන තරුණ ප්‍රජාව, ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් කරලීමේ සහ රැකියා ස්ථානය තුළ සාර්ථක සේවකයින් බවට පත්කරලීමේ අරමුණින් විශේෂ සේවා ස්ථාන පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කරන අතර එහිදී කාන්තාවන් සහ විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති අය වෙනුවෙන් වැඩි අවධානයක් යොමුකෙරේ.

නෙස්ලේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂිකා ෂිවානි හෙග්ඩේ මහත්මිය මෙසේ පැවසුවාය. “තරුණ රැකියා නියුක්තියට සහාය වීමෙන් ප්‍රජාව කෙරෙහි සුවිශේෂී සහ තිරසාර බලපෑමක් ඇති කිරීමට අපට හැකියි. එය ජීවිතයේ ගුණාත්මක භාවය වැඩිදියුණු කිරීම සහ නීරෝගීමත් අනාගතයකට දායක වීම යන නෙස්ලේ අරමුණ සාක්ෂාත් කිරීමට දායකවීමක් ලෙස ද හැඳින්විය හැකියි”.

අදහස්