‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ බලන්න ලක්ෂ 6ක් | සිළුමිණ

‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ බලන්න ලක්ෂ 6ක්

මොන­රා­ගල පැවැති ‘එන්ට­ප්‍ර­යිස් ශ්‍රී ලංකා’ ප්‍රද­ර්ශ­නය නැර­ඹී­මට ලක්ෂ 6ක පමණ ජන­කා­යක් පැමිණ ඇතැයි මුදල් හා ජන­මාධ්‍ය අමා­ත්‍යාං­ශය පව­සයි.

සුවි­ශේෂ ප්‍රද­ර්ශන කලාප 12ක් තුළ සංවි­ධා­නය කළ රාජ්‍ය හා පෞද්ග­ලික ආය­තන කුටි 515කින් සම­න්විත වූ මේ ප්‍රද­ර්ශ­න­යට පාසල් සිසු-සිසු­වි­යන්ට හා පොලිස් ත්‍රිවිධ හමුදා සාමා­ජි­ක­යන්ට නොමිලේ ඇතුළු වීමට අව­ස්ථාව සලසා දෙනු ලැබීය.

ප්‍රද­ර්ශ­නය නැර­ඹී­මට පැමිණි ජන­තාව වෙනු­වෙන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් නොමිලේ රක්ෂණ ආව­ර­ණ­යක් ලබා­දී­ම­ටද කට­යුතු කර තිබිණි.

 

අදහස්