මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බොදු ගොවි,​ රත්නපුර 36,​ උස 5' 5'' IT උපාධි අපේක්ෂිත,​ පෞද්ගලික ආයතනයක පරිපාලන අංශයේ සේවය කරන දියණියට සුදුසු සහකරුවකු දෙමාපියන් සොයයි. නොගැලපෙන විවාහයකින් නීත්‍යානුකූලව වෙන්වී සිටී. දරුවන් නොමැත. කේන්ද්‍ර කොපිය සමග ලියන්න. Email: p​r​o​p​o​s​a​l​8​2​1​4​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B119264

1976 උපත ලද දර්ශණශූරි (PhD) උපාධියක් ලත් ඇය,​ සිහින්ය,​ පැහැපත්ය,​ ප්‍රියකරුය. බාල සොහොයුරිය සහ සොහොයුරා විවාහකව ඕස්ට්‍රේලියාවේ පදිංචිව සිටිති. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක විධායක නිලධාරිනියක ලෙස රැකියාවෙහි නියුතුව සිටින 5' 5" උසැති සිංහල,​ බොදු ගොවි ඇයව විවාහ කරදීම සඳහා ස්ථිර ආදායම් මගක් හිමි නිරහංකාර මහත්මයෙකුව වැඩිහිටියෝ සොයති. පිළිතුරු පුවත්පත හරහා සාමාන්‍ය තැපෑලෙන් හෝ w​i​p​u​l​a​s​u​n​d​a​r​a​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​ යන විද්‍යුත් තැෑලෙන් හෝ එවන්න.
B119091

1979 උපන් බොදු ගොවි උස 5' 4'' උගත් (BSC QS) ගුණවත් දියණියට සුදුසු සහකරුවෙකු මව සොයයි. P​r​o​p​o​s​a​l​s​r​o​p​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.
B119250

අදහස්