වසරේ කාන්තාව ලෙස ඔටාරා සම්මා­න­යට | සිළුමිණ

වසරේ කාන්තාව ලෙස ඔටාරා සම්මා­න­යට

ව්‍යව­සා­යි­කා­වක්, ජන­හි­ත­කාමී චරි­ත­යක් සහ ජනතා ක්‍රියා­කා­රි­ණි­යක් වන ඔටාරා ගුණ­ව­ර්ධන, ඉකුත්දා පැවැති 8 වැනි ‘Top 50 Professional and Career Women Awards 2018’ හිදී වසරේ කාන්තාව සම්මා­න­යෙන් පිදුම් ලැබු­වාය.

Women in Management (WIM) සංවි­ධා­නය සහ World Bank Group හී සාමා­ජික IFC විසින් සංවි­ධා­නය කරන ලද මෙම සම්මාන උළෙ­ලේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාල­දි­ව­යිනේ කාන්තා­වන් 63 දෙනෙක් විශි­ෂ්ට­ත්වය උදෙසා රන් සහ රිදී සම්මා­න­යන්ට පාත්‍ර විය.

නාය­ක­ත්වය තුළ කාන්තා­වන්ගේ දාය­ක­ත්වය ඉහළ නැංවීම සහ තමන්ගේ ක්ෂේත්‍ර තුළ තව තවත් ඉහ­ළට යෑම පිණිස කාන්තා­වන් දිරි­ගැ­න්වීම අර­මුණු කර­ග­නි­මින්, තමන් රැදෙන සමා­ජයේ උන්න­තිය පිණි­සත් එය සාර්ථක ලෙස වෙන­ස­කට ලක්කි­රීම පිණි­සත් කැප­කි­රීම් කළ කැපී­පෙ­නන ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තා­වන්ගේ සාර්ථ­ක­ත්වය, දාය­ක­ත්වය සහ ජය­ග්‍ර­හණ මෙම සම්මාන උළෙ­ලේදී ඇග­යී­මට ලක්විය.

වර්ෂ 1990 දී එක් වෙළෙ­ඳ­සැ­ලක හිමි­කා­රි­ණිය බවට පත්වෙ­මින් සිය ගමන ඇරඹූ ඔටාරා මෙරට විලා­සිතා සහ ජීව­න­ර­ටාවේ ප්‍රමු­ඛ­තම සන්නා­ම­යක් වන ODEL බිහි­කි­රී­මට සම­ත්වූ­වාය. එයට සම­ගා­මීව ඇය මෙරට ප්‍රමු­ඛ­තම ව්‍යාව­සා­යි­කා­වක්, විලා­සි­තා­මය ලකු­ණක් සහ සමාජ සේවි­කා­වක් බව­ටද පත්වූ­වාය.

අදහස්