පුත්ත­ලම බාල­සූ­රිය පෞද්ග­ලික රෝහලට රන් සම්මාන | සිළුමිණ

පුත්ත­ලම බාල­සූ­රිය පෞද්ග­ලික රෝහලට රන් සම්මාන

පුත්ත­ලම බාල­සූ­රිය පෞද්ග­ලික රෝහලේ කළ­ම­නා­කාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත ලාල් බාල­සූ­රිය මහතා ලංකා ජාතික කර්මාන්ත මණ්ඩ­ලය CNCI සංවි­ධා­නය කළ කර්මාන්ත විශි­ෂ්ටතා 2018 සම්මාන උලෙළේදී ජාතික මට්ටමේ, මහා පරි­මාණ කාණ්ඩයේ, සේවා අංශයේ රන් සම්මා­න­යෙන් පිදුම් ලැබීය. සම්මාන උළෙල අග්‍රා­මාත්‍ය රනිල් වික්‍ර­ම­සිංහ මහ­තාගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් පසු­ගි­යදා කොළඹ ගල­දාරී හෝට­ල­යේදී පැවැ­ත්විණි. ශ්‍රී ලංකා ආයෝ­ජන මණ්ඩල ව්‍යාපෘ­ති­යක් ලෙස 2010දී ස්ථාපිත බාල­සූ­රිය රෝහල වයඹ සුව විශි­ෂ්ටතා සම්මාන උලෙළේදී 2012, 2013, 2014 සහ 2015 වස­ර­ව­ලදී වයඹ පළාතේ විශි­ෂ්ටම පෞද්ග­ලික රෝහ­ලට හිමි වයඹ සුව විශි­ෂ්ටතා සම්මා­නය, වයඹ විජ­යා­භි­මානී ව්‍යාපාර විශි­ෂ්ටතා සම්මා­නය, ජාතික වාණිජ මණ්ඩ­ලය සංවි­ධා­නය කළ ව්‍යව­සාය විශි­ෂ්ටතා 2017 සම්මාන උළෙ­ලේදී සෞඛ්‍ය සේවා අංශයේ රන් සම්මා­නය ඇතුළු CNCI හා FCCISL රන්, රිදී හා ලෝකඩ සම්මාන රැස­කින් පිදුම් ලබා තිබේ. බාල­සූ­රිය රෝහ­ලට ISO 9001 – 2008Ó ISO 14001 – 2004 තත්ත්ව සහ­තික හා OSHAS 18001 අන්ත­ර්ජා­තික තත්ත්ව සහ­ති­ක­යද ලැබී ඇත.

අදහස්