ගෘහිණි සංගම් වජ්‍ර ජයන්තියට ක්‍රිස්බ්‍රෝ අත­හිත | සිළුමිණ

ගෘහිණි සංගම් වජ්‍ර ජයන්තියට ක්‍රිස්බ්‍රෝ අත­හිත

වඩාත් ක්‍රියා­කාරී සහ විශා­ල­තම කාන්තා සංවි­ධා­නය වන ශ්‍රී ලංකා ගෘහ­ණි­යන්ගේ සංග­මයේ 60 වන රැස්වී­මට ප්‍රමු­ඛ­තම කුකුළු නිෂ්පා­දන සන්නා­මය වන ක්‍රිස්බ්‍රෝ ප්‍රධාන අනු­ග්‍ර­හය දැක්වීය. ඉතා උත්ක­ර්ෂවත් අන්ද­මින් කොළඹ කිංස්බරි හෝට­ල­යේදී පැවති මෙම අව­ස්ථා­වට ගෘහ­ණි­යන්ගේ සංග­මයේ සමා­ජී­කා­වන් ඔවුන්ගේ පවුලේ සමා­ජික සමා­ජි­කා­වන් සහ ආරා­ධිත අමු­ත්ත­න් ඇ­තුළු 500කට අධික පිරි­සක් සහ­භාගි විය.

කාන්තා අයි­තින් වෙනුනේ හඬ නැගූ ක්‍රියා­කා­රි­නි­යක වු ලොර්නා වයිට් විසින් 1958 දී ආරම්භ කරන ලද ගෘහ­ණි­යන්ගේ සංග­ම­යට දිව­යින පූරා ශාඛා 17 ක් සහ සාමා­ජි­කා­වන් 5000 ක් සිටියි. විවිධ සමාජ කණ්ඩා­යම් සමග කට­යුතු කරන ශ්‍රී ලංකා ගෘහ­ණි­යන්ගේ සංග­මය එම ප්‍රජා­වන්ගේ ජන­ජී­වි­තය උසස් මට්ට­ම­කට ඔසවා තැබී­මට කට­යුතු කරයි. ඒ අනුව අර­මු­දල් රැස්කි­රීම් අලෙවි කට­යුතු හා ප්‍රද­ර්ශන මෙන්ම සංස්කෘ­තික සැම­රුම් වැනි වැඩ­ස­ට­හන් යටතේ ප්‍රජා සංව­ර්ධන සේවා­වල නිරත වේ.

දිය­මන්ති සැම­රුම් උත්ස­වයේ දී අද­හස් දැක්වු ශ්‍රී ලංකා ගෘහ­ණි­යන්ගේ සංග­මයේ සභා­ප­තිනි සුහෙ­යිලා හුසේන් මහ­ත්මිය කියා සිටියේ තම සංග­මයේ කට­යු­තු­ව­ලට ක්‍රිස්බ්‍රෝ වසර ගණ­නා­වක සිට සහ­ය­දෙන බවයි. විශේ­ෂ­යෙන්ම 60 වන සංව­ත්ස­ර­යට ප්‍රධාන අනු­ග්‍රා­හ­ක­යින් ලෙස ක්‍රිස්බ්‍රෝ ලබා­දුන් සහය ඉතා අගය කරන බව ඇය පැව­සු­වාය.

අදහස්