දුම්රිය මුල් පුටුව ඩිලන්ත ප්‍රනා­න්දුට | සිළුමිණ

දුම්රිය මුල් පුටුව ඩිලන්ත ප්‍රනා­න්දුට

දුම්රිය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ නව සාමා­න්‍යා­ධි­කා­රි­ව­රයා ලෙස ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා පත් කර ඇත. දුම්රිය දෙපා­ර්ත­මේ­න්තුවේ ප්‍රධාන ඉංජි­නේරු (ධාවන බල) ලෙස කට­යුතු කළ ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා දුම්රිය සේවයේ වසර තිහ­කට අධික කාල­යක් සේවය කර ඇති ඉංජි­නේ­රු­වකු වන අතර ඔහු විසින් ‘බොක්ස් ආසන’ පහ­සු­කම් සහිත වායු සමී­ක­රණ දුම්රිය මැදිරි මෙර­ටදී නිෂ්පා­ද­නය කිරී­ම­ටද පිය­වර ගත්තේය.

ඊට අම­ත­රව දුම්රිය නවී­ක­රණ කට­යුතු රැස­කට සම්බ­න්ධව කට­යුතු කළ ඒ මහතා දුම්රිය සේවාවේ ඉංජි­නේරු අංශයේ බොහෝ නඟා සිටු­වීම් සඳහා දාය­ක­ත්වය ලබා දුන් අයෙකි.

රාජ්‍ය පරි­පා­ලන අමා­ත්‍යාං­ශයේ ලේකම්ගේ ප්‍රධා­න­ත්ව­යෙන් යුත් පංච පුද්ගල කමි­ටු­වක් විසින් සිදු කරන ලද සම්මුඛ පරී­ක්ෂ­ණ­යක් මඟින් ඩිලන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා ඉහ­ළම සුදු­සු­කම් ඇති අයකු බවට නිර්දේශ කිරී­මෙන් පසු ඔහු මේ තන­තු­රට පත් කරන ලදී.

ඔහු නව තන­තුරේ වැඩ බාර ගැනීම හෙට (3 ) උදෑ­සන සිදු කෙරේ.

අදහස්