කොටුව පොලි­සියේ ලේ දන් දීමේ පින්ක­මක් | සිළුමිණ

කොටුව පොලි­සියේ ලේ දන් දීමේ පින්ක­මක්

 

ශ්‍රී ලංකා පොලි­සියේ 152 වන සංව­ත්ස­රය නිමි­ත්තෙන් කොටුව පොලිස් ස්ථානය සංවි­ධා­නය කරනු ලබන මහා ලේ දන්දීමේ පින්ක­මක් හෙට (03) කොළඹ 10, ඩී.ආර්. විජ­ය­ව­ර්ධන මාවතේ පිහිටි ස.තො.ස ප්‍රවා­හන කාර්යාල පරි­ශ්‍ර­යේදී පැවැ­ත්වීම සඳහා කට­යුතු සූදා­නම් කර ඇත.

එහිදී මිය­ගිය පොලිස් නිල­ධා­රීන් නිල­ධා­රි­නි­යන් සහ මිය­ගිය ස.තො.ස සේවක මහත්ම මහ­ත්මීන්ට පින් පැමි­ණ­වී­මක් සිදු කරනු ලබන අතර ලේ පරි­ත්‍යාග කිරී­මට කැමති පරි­ත්‍යා­ග­ශී­ලීන්ට පින්ක­මට සහ­භාගී වන ලෙස ඉල්ලී­මක් කෙරේ.

අදහස්