කවි පොත් 4ක් 8 දා දොරට වඩී | සිළුමිණ

කවි පොත් 4ක් 8 දා දොරට වඩී

කවි පොත් 4ක් දොරට වැඩීමේ උත්සවය 8 වැනි දා සෙන­සු­රාදා සවස 2.00 ට කොළඹ 07 ආනන්ද කුමා­ර­ස්වාමි මාවතේ

මහ­වැලි කේන්ද්‍ර­යීය ශ්‍රව­ණා­ගා­රයේ දී පැවැත්වේ.

අනුර දහ­නා­ය­කගේ - නමක් නැති පොතක්, ධර්ම­සිරි බෙන­ඩික්ගේ - බුදු පිළි­ම­යට නාග බිත්තර, ශ්‍යාමා දේවි­කාගේ - සඳ මාරා­න්ති­කයි, සම්පත් හේවා­මා­ර­මගේ - කාල සුධ­වල එදින දොරට වඩින කවි පොත් 4යි.

අදහස්