මයික්‍රොසොෆ්ට් ආමාත්‍යාංශ ‍2ක් සමග ගිවිසුමක | සිළුමිණ

මයික්‍රොසොෆ්ට් ආමාත්‍යාංශ ‍2ක් සමග ගිවිසුමක

මෙරට ඩිජිටල් ක්ෂේත්‍රය තුළ පෙරළියක් ඇති කිරීම සදහා විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් තබන ලදි.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම හරහා රාජ්‍යසේවය තුළ කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කිරීමට මෙන්ම යහපාලනය ඇති කිරීම උදෙසා තාක්ෂණික සහය මෙරට ජනතාවට ලබාදීම සහතික කරයි. අමාත්‍යංශ ලේකම් වසන්ත දේශප්‍රිය සහ මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයින දේශීය කළමනාකරු හසිත අබේවර්ධන යන මහත්වරු විසින් අත්සන් තබන ලදි. විදුලිසංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සහ විදේශ රැකියා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් මෙම ගිවිසුම අත්සන්කරන ලදි.

මෙහිදී අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පවසා සිටියේ ගෝලීය පරිවර්තනයට අනුකුලව සියළුම කර්මාන්තයන්, ක්ෂේත්‍රයන් සහ මහජනතාව අතර ඩිජිටල් කරණය ව්‍යාප්ත වී ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකා රජය මයික්‍රොසොෆ්ට් ආයතනය සමග ඇති කර ගත් අවබෝධතා ගිවිසුම හරහා මෙම සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීමට හැකි වනු ඇති බවයි.

අදහස්