දාහත් ලක්ෂ­යක් පාසල් සිසුන්ට නොමිලේ කිරි | සිළුමිණ

දාහත් ලක්ෂ­යක් පාසල් සිසුන්ට නොමිලේ කිරි

යම් ජාති­යක් තම නිෂ්පා­දන හෝ අස්වැන්න වුව­ම­නා­ව­ටත් වඩා නිප­ද­වන්නේ නම් එය යම් ජාති­ය­කට කිරි ඉති­ර­වී­මකි. කිරි සම්බ­න්ධ­යෙන් ද අප ලද අනා­ව­ර­ණ­යක් වූයේ මේ වන­විට කිරි ගොවීන් ඔවුන් ගේ ඉල්ලු­මට වඩා වැඩි සැප­යු­මක් ලබා දෙන බවකි.

මේ උතු­රු­වන කිරි වැඩ­කට නොගෙන අහ­කට යවන තැනට වැඩ සැලසී ඇත්තේ ඒවා නිසි ලෙස ප්‍රයෝ­ජ­න­යට ගැනී­මට ගැනී­මට අප අපො­හො­සත් වූ නිසාය. එහෙත් මේ කිරි අපට වැඩි නැත. ඒ මන්ද යත් අපේ දරු පර­පුර විවිධ හේතු නිසා පෝෂණ ඌන­තා­වන්ට ලක්වන දරු දැරි­යන්ට මේ කිරි හෝ කිරි ආශ්‍රිත ආහාර ලබා දී ඔවුන්ගේ අඩු­පා­ඩු­කම් සපු­රා­ලිය හැකි නිසාය. මේ ඉල්ලුම සහ සැප­යුම යා කරන රජයේ අලුත්ම වැඩ­ස­ට­හන වන්නේ පාසල් දරු දැරි­යන්ට නොමි­ලයේ කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දීමේ වැඩ­පි­ලි­වෙ­ළයි. දැන­ට­මත් දිව­යින පුරා පාසල් ගණ­නා­වක දරු දැරි­යන්ට නොමි­ලයේ ලබා දෙන කිරි වීදු­රු­වක රස බැලීමේ වරම තවත් පාසල් ගණ­නා­වක දරු දැරි­යන්ට හිමි කර දීමට රජය මේ වන­විට සැර­සෙයි.

මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙළ මඟින් ලබන සැප්තැ­ම්බර් මාසයේ සිට පළමු වැනි ශ්‍රේණියේ සිට පස්වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා ප්‍රාථ­මික පන්ති­වල ඉගෙ­නුම ලබන සියලු සිසු සිසු­වි­යන් වෙත පෝෂ්‍ය ගුණය සපි­රුණු නැවුම් දියර කිරි වීදු­රු­වක් දින­පතා ලබා දීමට අදාළ බල­ධා­රියෝ මේ දින­වල යුහු­සුළු වෙති.

මේ යටතේ ප්‍රාථ­මික පන්ති­වල ඉගෙ­නුම ලබන දරු දැරි­යන් දාහත් ලක්ෂ­ය­කට පමණ කිරි වීදු­රු­වක රසය විඳ ගැනී­මට හැකි­යාව ලැබෙන අතර ක්‍රමා­නු­කූ­ලව මෙරට ඉගෙ­නුම ලබන සිය­ළුම පාසැල් දරු­දැ­රි­යන් සඳහා එලෙස කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දීමේ ඉලක්ක ගත වැඩ පිළි­වෙල සැල­සුම් කෙරෙන්නේ ජනා­ධි­පති මෛත්‍රී­පාල් සිරි­සේන මහ­තාගේ සංක­ල්ප­ය­කට අනු­වය. ඒ සඳහා අදාළ උප­දෙස් ද ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා විසින් දෙනු ලැබ ඇත.

මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලට සම­ගා­මීව 2020 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකාව දියර කිරි නිෂ්පා­ද­න­යෙන් ස්වයං­පෝ­ෂිත කිරීම සඳහා වන වැඩ පිළි­වෙ­ළක් ද රජය මගින් දැන් ක්‍රියා­ත්මක කර ගෙන යයි. මේ යටතේ දේශීය කිරි ගොවියා ශක්ති­මත් කර පිට­ර­ටින් ආන­ය­නය කරනු ලබන කිරි­පිටි ප්‍රමා­ණය අඩු කිරීම සඳහා යෝජනා ඉදි­රි­පත් වී ඇති අතර ඒ සඳහා වන පිය­ව­රක් ලෙස දේශීය කිරි ගොවි­යාගේ කිරි අස්වැන්න සදහා ඉහළ මිලක් ලබා දීම­ටද ඉදි­රි­යේදී කට­යුතු කරනු ඇත.

මෙම අර­මුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ග්‍රාම ශක්ති වැඩ පිළි­වෙළ තුළින් ලබා දිය හැකි සෑම සහ­යක්ම කිරි ගොවීන් වෙත ලබා දීමට පිය­වර ගන්නා ලෙසද ජනා­ධි­ප­ති­ව­රයා විසින් උප­දෙස් ලබා දී තිබේ.

දාහත් ලක්ෂ­යක් සිසු පිරි­ස­කට නොමි­ලයේ කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දීමේ වැඩ­ස­ට­හන පිළි­බ­ඳව අපි මෙරට කිරි නිෂ්පා­දන ක්ෂේත්‍රෙයේ ප්‍රමුඛ පෙළේ සිටින කිරි නිෂ්පා­දන ආය­තන ප්‍රධා­නීන්ගේ අද­හස් විම­සී­මට අපි යොමු වුණෙමු.

වග­කීම කරට ගන්නවා

මිල්කෝ සභා­පති සුල්ෆි­කාර් කාදර්

ශ්‍රී ලංකාව දැන් කිරි­ව­ලින් ස්වයං­පෝ­ෂිත රටක්. ජනා­ධි­ප­ති­තු­මාගේ යෝජ­නා­ව­කට අනුව මෙම වැඩ­ස­ට­හන මඟින් ප්‍රාථ­මික පන්ති­වල ඉගෙ­නුම ලබන සෑම දරු­ව­කු­ටම තමන්ගේ පාසල් වේලාව තුළ නොමි­ලයේ කිරි වීදු­රු­වක රසය සමඟ පෝෂ­ණය ලබා ගැනී­මට හැකිව තිබෙ­නවා. මෙම දැවැන්ත කාර්යය මෙහෙ­ය­වීමේ වග­කීම බාර වී ඇත්තේ මිල්කෝ ආය­ත­න­ය­ටයි.

රාජ්‍ය ආය­ත­න­යක් ලෙස අපි ඒ වග­කීම ඉටු­ක­ර­නවා. එළ­ඹෙන සැප්තැ­ම්බර් මස සිට ක්‍රියා­ත්මක කිරී­මට යෝජිත මෙම කාර්ය­යට අදාළ මූලික කට­යුතු අප මේ දින­වල කර­ගෙන යනවා.දැන­ට­මත් මිල්කෝ ආය­ත­නයේ මැදි­හ­ත්වීම තුළ දුෂ්කර පළාත් රැසක පාසැල් 425 ක පමණ ඉගෙ­නුම ලබන දරු­වන්ට දැන­ට­මත් කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දෙනවා.

 

මෙම වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලට සම­ගා­මීව 2020 වසර වන විට ශ්‍රී ලංකාව
දියර කිරි නිෂ්පා­ද­න­යෙන් ස්වයං­පෝ­ෂිත කිරීම සඳහා වන වැඩ පිළි­වෙ­ළක් ද රජය මගින් දැන් ක්‍රියා­ත්මක කර ගෙන යයි. මේ යටතේ දේශීය කිරි ගොවියා ශක්ති­මත් කර පිට­ර­ටින් ආන­ය­නය කරනු ලබන කිරි­පිටි ප්‍රමා­ණය අඩු කිරීම සඳහා යෝජනා ඉදි­රි­පත් වී ඇති අතර ඒ සඳහා වන පිය­ව­රක් ලෙස දේශීය කිරි ගොවි­යාගේ කිරි අස්වැන්න සදහා ඉහළ මිලක් ලබා දීම­ටදඉදි­රි­යේදී කට­යුතු කරනු ඇත

අපට මෙය කළ හැකිව තිබෙන්නේ මේ වන විට රටේ කිරි අති­රි­ක්ත­යක් තිබී­මයි. සාමා­න්‍ය­යෙන් නිෂ්පා­ද­න­යට සාපෙ­ක්ෂව සිය­යට 10ත් 15ත් අතර අති­රි­ක්ත­යක් අපට දැකිය හැකියි. එය දෛනික ව බැලු­වොත් ලීටර 60,000ක් පමණ. මේ නිසා කිරි ගොවීන්ගේ අස්වැන්න සාධා­රණ මිල­කට විකුණා ගැනී­මට නොහැකි වීමේ අව­දා­න­මක් මතු වුණා. එම අව­ස්ථා­වේදී තමයි ජනා­ධි­ප­ති­තුමා මැදි­හත්ව ග්‍රාම ශක්ති ජාතික වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලට සම්බන්ධ කර ගනි­මින් පාසැල් දරු­දැ­රි­යන් සදහා දියර කිරි ලබා දීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙල යෝජනා කළේ.

මිල්කෝ ආය­ත­නය මේ වන විට ජාතික වැද­ග­ත්ක­ම­කින් යුතු වැඩ­ස­ට­හ­න්ව­ලදී පෙර­මුණ ගන්නවා. කිරි ගොවීන් ශක්ති­මක් කිරී­මට අප රාජ්‍ය ආය­ත­න­යක් ලෙස උප­රිම මැදි­හ­ත්වීම ලබා දෙන අතර රට­පුරා කිරි­හ­ල්ව­ලින් සිය­යට 60 ක්ම කිරි එකතු කරනු ලබන්නේ මිල්කෝ ආය­ත­න­යයි. මේ වන විට කිරි ගොවීන් නිෂ්පා­ද­නය කරනු ලබන කිරි­ලී­ටර් ලක්ෂ තුන­හ­මා­රක් පමණ අප දෛනි­කව මිලදී ගන්නවා.

 

දැන් පිට­ර­ටින්කිරි ගේන්න ඕන නෑ

පැල­වත්ත කිරි නිෂ්පා­දන සමා­ගමේ සභා­පති ආරි­ය­ශීල වික්‍ර­ම­නා­යක

දුටු­ගැ­මුණු රජ­තු­මාගේ කාලයේ පටන් කිරි­ව­ලින් රට ස්වයං­පෝ­ෂිත ව පැව­තුණා. මේ වන­විට රට­පුරා කිරි අති­රි­ක්ත­යක් ඇති වී තිබෙ­නවා. අති­රි­ක්තය නිසා කිරි විකු­ණා­ගන්න බැරි වුණාම කිරි ගඟට හලන බවත් පසු­ගිය දින­වල අපි දුටුවා. ඇත්ත­ටම අප­ර­ටට පිට­ර­ටින් කිරි පිටි ආන­ය­නය කළ යුතු නැහැ. කළ යුත්තේ දේශීය කිරි ගොවීයා ශක්ති­මත් කර දේශිය කිරි ප්‍රව­ර්ධ­න­යට පිය­වර ගැනි­මයි. පාසැල් දරු­දැ­රි­යන් සදහා දියර කිරි වීදු­රු­වක් නොමි­ලයේ ලබා දීමේ වැඩ­පි­ළි­වෙල ඉතා ප්‍රසං­ශ­නීය එකක්. මේ සදහා පැල­වත්ත කිරි නිෂ්පා­දන සමා­ගම සද්භා­ව­යෙන් යුතුව සහය දෙනවා.

 

කිරි ගොවි­යා­ටත් හොද කාල­යක්

කාගීල්ස් කෘෂි ව්‍යාපාර අංශයේ සමූහ කළ­ම­නා­කාර හරි­දාස් ප්‍රනාන්දු

පාසැල් දරු දැරි­යන් සඳහා කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දීමට කට­යුතු කිරීම ඉතා වැද­ගත් ජාතික කර්ත­ව්‍ය­යක්. මෙම­ඟින් දරු­වන් ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවී­මට රුකු­ලක් ලබා දිය හැකිව තිබෙ­නවා. මේ වන විට තෝරා­ගත් දුෂ්කර පළාත් පාසැල් 450 ක ඉගෙ­නුම ලබන දූ දරු­වන්ට කිරි වීදු­රු­වක් ලැබෙ­නවා. ජනා­ධි­ප­ති­තු­මා­ගේත් රජ­යේත් අද­හස ඉදි­රි­යේදී සියලූ පාසැල් සිසු­සි­සු­වි­යන් සදහා කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දීමයි. මේ වන විට කාගීල්ස්, කොත්මලේ ආය­ත­න­යද දේශිය කිරි ප්‍රව­ර්ධ­නය සඳහා වැඩ­ස­ට­හන් රාශි­යක් ක්‍රියා­ත්මක කර තිබෙ­නවා. අප අපගේ කිරි ආශ්‍රිත කොත්මලේසහ මැජික් නිෂ්පා­දන සදහා සිය­යට සිය­යක්ම යොදා ගන්නේ දේශීය කිරි ගොවි­යාගේ කිරි අස්වැ­න්නයි. මේ වන විට දෛනික ව අප කිරි ගොවීන් පහ­ළොස් දහ­ස­කගේ පමන කිරි මිලට ගන්නවා. එම කිරි වෙනු­වෙන් ලබා දිය හැකි ඉහ­ළම මිල අප ලබා දෙනවා.සංඛා­ලේ­ඛන අනුව සඳ­හන් කළොත් දින­කට අපි කිරි ලීටර් 150000 ක් පමණ ගොවී­න්ගෙන් මිලදී ගන්නවා. එම කිරි යොදා ගෙන දේශීය ආය­ත­න­යක් ලෙස අපි දරු­වන්ගේ රුචිය වැඩෙන අයු­රින් විවිධ නිෂ්පා­දන හදුන්වා දී තිබෙ­නවා.

කොහොම වුණත් රටේ කිරි අති­රි­ක්ත­යක් පව­තින අව­ස්ථාද තිබෙ­නවා. වැසි කාලයේ දී තමන් නිප­ද­වන අති­රික්ත කිරි සඳහා නියම මිලක් හිමි නොවී­මෙන් අස­රණ වන ගොවීන් හට අති­රික්ත කිරි අපතේ හෙළුෑ අවස්ථා පසු­ගිය කාල­යේදී අස­න්නට ලැබුණා.

වග­කී­මක් ඇති ජාතික තලයේ ව්‍යාපා­ර­යක් ලෙස ගොවීන්ට ගැටලු වන බොහෝ අවස්තා වල අපිත් මැදි­හත් වුණා. උදා­හ­ර­ණ­යක් ලෙස පසු­ගිය කාල­යේදී වට්ටක්කා වගා කළ ගොවීන්ට තම අස්වැන්න නිසි මිලට විකුණා ගත නොහැකි වුණු විටත් අප ඔවුන්ගේ එම අස්වැන්න සාධා­රණ මිල­කට මිලදී ගැනීමේ දැවැන්ත ජාතික වැඩ­පි­ළි­වෙ­ලක්ද ක්‍රියා­ත්මක කළා. දරු­වන්ට කිරි වීදු­රු­වක් ලබා දීමේ සත්කා­ර­යත් සමඟ දේශීය කිරි කර්මා­න්ත­ය­ටත් ඉතා හොඳ කලක් උදා වුනු ඇතැයි අපි බලා­පො­රොත්තු වෙනවා. මේ නිසා මෙම වැඩ පිළි­වෙල සාර්ථික කර­න්නට ලබා දීය හැකි සෑම සහ­යක්ම අපි ලබා දෙන්නට සූදා­නම්.

නිෂ්පාදන පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කළමණාකාර ආචාර්ය නෙළුම් විතාරන මහත්මිය

විශේ­ෂ­යෙන්ම දුෂ්කර ප්‍ර දේශ­වල වෙසෙන දරු­වන් මන්ද පෝෂණ තත්ත්ව­යන්ට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වෙනවා මෙම තත්ත්ව­යට හොඳම පිළි­තුර තමයි සියලු පෝෂ්‍ය පදා­ර්ත­ය­න්ගෙන් අනූන දියර කිරි පානය කිරී­මට අව­ස්ථාව උදා කර­දීම. නැවුම් කිරි වල දරු­වන්ගේ වැඩී­මට අවශ්‍ය සිය­ළුම පෝෂ්‍ය පදාර්ථ විට­මින් අඩංගු වෙනවා.

Comments