සල්ලි නෝට්ටුවේ කරපු සෙල්ලම් දැන් අඩුවෙලා | සිළුමිණ

සල්ලි නෝට්ටුවේ කරපු සෙල්ලම් දැන් අඩුවෙලා

බලි කුරුටු සහිත නෝට්ටු පිටුදැකීමේ පියවරට හොඳ ප්‍රතිචාරයක්

රූප, වචන, ඉලක්කම්, අස්සන් හෝ සංකේත මඟින් මුදල් නෝට්ටුවේ අනුක්‍රමික අංකය, දිනය, අස්සන්, වටිනාකම හෝ මුදල් නෝට්ටුවේ ආරක්ෂිත සලකුණු සැලකිය යුතු ආකාරයකින් වෙනස් කර ඇති මුදල් නෝට්ටු මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා නුසුදුසු මුදල් නෝට්ටු ලෙස පිළිගැනේ. කෙසේ වුවත් අත්වැරදීමකින් කුඩා තිතක්, ඉරක් ආදිය ඇඳුණු මුදල් නෝට්ටු භාවිතය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තවදුරටත් ඉඩ සලසා ඇත.

සිතා මතා විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු පසුගිය මාර්තු 31 වැනි දිනට පෙර වාණිජ බැංකු වෙත ලබාදී ඒ වටිනාකමට සරිලන නව මුදල් නෝට්ටු ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ජනතාව දැනුවත් කර තිබිණි.

ඒ අනුව බොහෝ පිරිසක් තමන් සන්තකව තිබූ එවැනි මුදල් නෝට්ටු වාණිජ බැංකු වෙත බාරදී නව මුදල් නෝට්ටු ගත්හ.

එසේ වුවද ජනතාව මුහුණ දෙන අපහසුතා හා ඔවුන්ගේ බලවත් ඉල්ලීම් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ මහ බැංකුවට අනුබද්ධ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල තවදුරටත් එවැනි මුදල් නෝට්ටු බාර ගැනීමට කටයුතු කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසන්නේ සිතා මතා විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු ජනතාව අතර සංසරණය වීම වැළැක්වීම සඳහා තමන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වැඩපිළිවෙළට අනුව සංවරව හා විනයගරුකව මුදල් නෝට්ටු පරිහරණය කිරීමට ජනතාව අතර උනන්දුවක් ඇති වී ඇති බවයි.

විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු භාවිත කරන විට විදෙස් සංචාරකයන් අප රට පිළිබඳව අඳුරු චිත්‍රයක් මවා ගන්නා බවත්, එය සංචාරක කර්මාන්තයේ බිඳ වැටීමට හේතුවක් බවත් කියන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීම නිසා මුදල් නෝට්ටුවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි වන බවත්, සත්‍ය හා ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු හඳුනා ගැනීම පහසු වන බවත් අවධාරණය කරයි.

ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සිතා මතා විකෘති කිරීම, වෙනස් කිරීම හෝ හානි කිරීම, 1949 අංක 58 දරණ මුදල් නීති පනත ය‍ටතේ වරදක් ලෙස පිළිගැනෙයි. ඒ අනුව එවැනි වරදක් සිදු කරන අයෙකුට සිරගත කිරීම හෝ දඩ මුදලකට යටත් කිරීම හෝ එම දඬුවම් දෙකම පැනවිය හැකි වන අතර එවැනි ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සත්තකයේ තබා ගන්නන් හට එම නෝට්ටුවල මුහුණත වටිනාකමට අදාළ අලාභය දැරීමට සිදුවනු ඇත.

පසුගිය කාලය තුළ සිතා මතා විකෘති කළ හා හානි කළ මුදල් නෝට්ටු රැසක් මහ බැංකුවට හමුවූ අතර එලෙස හානි වූ මුදල් නෝට්ටු විනාශ කර දැමීම සඳහා පියවර ගැනිණි. එලෙස හානි වූ මුදල් නෝට්ටු විනාශ කර දැමීමට පියවර ගැනීමෙන් මහ බැංකුවට විශාල පාඩුවක් දැරීමට ද සිදුවිය.

රූප, වචන, ඉලක්කම්, අස්සන් හෝ සංකේත මඟින් මුදල් නෝට්ටුවේ අනුක්‍රමික අංකය, දිනය, අස්සන්, වටිනාකම හෝ මුදල් නෝට්ටුවේ ආරක්ෂිත සලකුණු සැලකිය යුතු ආකාරයකින් වෙනස් කර ඇති මුදල් නෝට්ටු මූල්‍ය ගනුදෙනු සඳහා නුසුදුසු මුදල් නෝට්ටු ලෙස පිළිගැනේ. කෙසේ වුවත් අත්වැරදීමකින් කුඩා තිතක්, ඉරක් ආදිය ඇඳුණු මුදල් නෝට්ටු භාවිතය සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තවදුරටත් ඉඩ සලසා ඇත.

ඔබ සතුව භාවිතයට නුසුදුසු විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු තවදුරටත් තිබේ නම් ඒවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයට හෝ අනුරාධපුරය, මාතලේ, මාතර, ත්‍රිකුණාමලය, නුවරඑළිය හෝ කිලිනොච්චියේ පිහිටා ඇති ප්‍රාදේශීය කාර්යාල‍යක් වෙත භාරදී නව මුදල් නෝට්ටුවකට මාරු කර ගත හැකි ය.

එසේත් නැති නම් මහ බැංකුවේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසි එම මුදල් නෝට්ටු මාරු කර ගත හැකි ආකාරය දැක්වෙන අයැදුම්පත ලබාගෙන එය ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් මහ බැංකුව වෙත යොමු කිරීමට ද හැකි අතර එවැනි විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු තවදුරටත් ඕනෑම බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකුවක් වෙතින් මාරු කර ගැනීමේ පහසුකම ද සලසා ඇත.

මේ අතර සිතාමතාම විකෘති කරන ලද, හානි කරන ලද හා වෙනස් කරන ලද ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු පහසුවෙන් ම හඳුනාගත හැකි පරිදි ව්‍යවහාර මුදල් සැකසීමේ යන්ත්‍ර ක්‍රමාංකනය කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මෙරට ක්‍රියාත්මක සියලු බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු වෙත උපදෙස් දී තිබේ.

ස්වයංක්‍රීය ටේලර් යන්ත්‍රයක් (ATM) හෝ වෙනත් ව්‍යවහාර මුදල් හැසිරවීමේ යන්ත්‍රයක් හරහා විකෘති කරන ලද ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටුවක් අතට පත් වූ අවස්ථාවකදී එම මුදල් නෝට්ටුව ළඟම ඇති අදාළ ‍බැංකු ශාඛාව වෙතින් හුවමාරු කර ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබේ.

විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු භාවිතයෙන් ඉවත් කිරීමට මහ බැංකුවෙන් ගෙන ඇති පියවර පිළිබඳ අදහස් දක්වන ආර්ථික විශේෂඥයන් ඒ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව වෙත ප්‍රශංසා කර ඇති අතර ගුණාත්මක මුදල් නෝට්ටු ජනතාව අතර සංසරණය වීම දිරිගැන්වීම උදෙසා තවදුරටත් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලීම් ද කර තිබිණි.

ඉදිරියේදී විකෘති කරන ලද මුදල් භාවිතයට එරෙහිව නීති මගින් කටයුතු කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ද මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරයි.

අදහස්