කිරි බී වැඩෙන සත්තු සහ කිරිපිටි බී වැඩෙන මනුස්සයෝ | සිළුමිණ

කිරි බී වැඩෙන සත්තු සහ කිරිපිටි බී වැඩෙන මනුස්සයෝ

 ‘ඇත්ත කියන එක ලේසි නෑ’

‘ඒකනේ කවුරුවත් කියන්නේ නැත්තේ’

‘යන්තර මන්තර ගුරුකම් මිථ්‍යා විශ්වාස කියනවා’

‘භූත බලවේග කියන්නේ මිථ්‍යා කියනවා’

‘කුම්භාණ්ඩයා කියලා එකෙක් නෑ කියනවා’

‘ඇත්තටම ගත්තාම මේ වගේ මිථ්‍යා මතවලින් එච්චර හානියක් නෑ’

‘එහෙනම් මොන වගේ මිථ්‍යා මතවලින් ද හානියක් වෙන්නේ’

‘රටට කෝටි ගණන් පාඩු කරන මිථ්‍යා මත තියෙනවා’

‘මිනිසුන්ගේ ජීවිත නැති කරන වෙන මිත්‍යා මත තියෙනවා’

‘ඒ වගේ මිථ්‍යා මතවලින් චීනය වගේ රටවල් ගැලවෙලා තියෙන්නේ’

‘ඒකයි ඒ රටවල් දියුණු වෙලා තියෙන්නේ’

‘හැබැයි මේ මිථ්‍යා මතවලට විරුද්ධව සටන් කරන එක හරිම අමාරුයි’

‘ඒ මිත්‍යාමතවලට මුළු ජනමාධ්‍යම අල්ලාගෙන තියෙන්නේ’

‘සියලුම ජනමාධ්‍ය පාහේ මේ මිථ්‍යා මතවලට ප‍්‍රචාරයක් දෙනවා’

‘ඇත්තටම සමහර මාධ්‍යවල චැනල්වල පැවැත්ම තියෙන්නේ මේ මිථ්‍යා මත නිසා’

‘මොනවගේ මිථ්‍යා මත ගැන ද හැබෑටම මේ කියන්නේ’

‘පෝෂණය ලබන්න නම් කිරිපිටි බොන්න ඕනැ’

‘ඔව් මේක රටේ බොහෝ දෙනෙක් නොදැනුවත්ම අහුවෙලා ඉන්න මිථ්‍යා මතයක්’

‘මේ මිථ්‍යා මතය නිසා රටට අවුරුද්දකට බිලියන ගානක් නැති වෙනවා’

‘තවත් මිථ්‍යා මතයක් තමයි ළමයින්ට පෝෂණේ ලැබෙන්නේ රස කළ නොයෙක් ජාතියේ කිරිපිටි පැකට්වලින් කියන එක’

‘කුම්භාණ්ඩයා ගැන යන්ත්‍ර මන්තර ගැන මිථ්‍යාමතවලින් නෙමෙයි මේ මිථ්‍යා මතවලින් තමයි ගැලවෙන්න ඕනැ’

‘යන්තර මන්තරවලට වඩා කිරිපිටි මිථ්‍යා මතය ගොඩක් ප්‍රබලයි. ඉතාම ශක්තිමත්’

‘අපි මිථ්‍යාවන්ගේ ගිලිලා ඉන්න ජනතාවක්’

‘කිරිපිටි මිථ්‍යාවන්ට ගොදුරු වෙලා ඉන්න ජනතාවක්’

‘ඇත්ත කියන එක ලේසි නෑ’

මා මේ සියල්ල සිතුවේ සිහිනයෙන් යැයි කියා අවදිවුණ පසු සැනසුණෙමි. සිහිනයෙන් විනා හැබැහින් ඇත්ත නොකිව යුතුය.

අදහස්