ගෑස් ළිපෙන් නැතිව ලාම්පුතෙල් ළිපෙන් උයන අයට මොකද වෙන්නේ? | සිළුමිණ

ගෑස් ළිපෙන් නැතිව ලාම්පුතෙල් ළිපෙන් උයන අයට මොකද වෙන්නේ?

 ‘පෙට්‍රල් සාගරේ පීනපු කාලේ ඉවරයි’

‘වතුර වගේ හිතාගෙන පෙට්‍රල් ගහපු කාලේ ඉවරයි’

‘පයින් යන ගමනත් කාරෙකෙන් ගිය කාලේ ඉවරයි’

‘කකුල් දෙක වගේ රෝද හතර භාවිත කරපු ස්වර්ණමය සමය අහවරයි’

‘ගමේ පොළ විතරක් නෙමෙයි ලෝකවෙළඳපොළ කියලා එකකුත් මතක් වෙන්නේ මෙහෙම වුණ වෙලාවට විතරයි’

‘ආයේ බස්වලට ටිකක් සෙනඟ වැඩිවෙයි’

‘හැබැයි බස් ගාස්තුත් වැඩිවෙයි’

‘සමහර වෙලාවට ට්‍රැෆික් ටිකක් වැඩිවෙයි’

‘ලොකු කාර් ගන්න එක ටිකක් විතර අඩුවෙයි’

‘සමෘද්ධි අයට ලාම්පුතෙල් මිල වැඩිවෙන්නේ නැති නිසා ඒ අයට අඳුරේ ඉන්න වෙන එකක් නෑ’

‘හැබැයි සමහර සමෘද්ධි අය 44ට අරන් 101 විකූණයිද දන්නේ නෑ’

‘ලාම්පුතෙල් 44 ඉඳලා 101ට වැඩිකරලා’

‘ධීවරයන්ටත් 44ට ලාම්පුතෙල් දෙනවලූ’

‘44ට ලාම්පුතෙල් අරන් මූදු යන්නේ නැතිව 101ට විකුණුවත් පාඩු නෑ’

‘ලාම්පුතෙල් සහනධාර ලැබෙන අය ලාම්පු පත්තු නොකර කළුවරේ ඉඳලා ලාම්පුතෙල් 101ට විකූණයිද දන්නේ නෑ’

‘ගෑස් ළිප් නැතිව ලාම්පුතෙල් ළිප්වලින් උයපු අය නම් කාලා හමාරයි’

‘ලෝක වෙළඳපොළේ ආයේ කවදා බොරතෙල් මිල අඩුවෙයි ද දන්නේ නෑ’

‘ලෝක වෙළඳපොළේ අඩුවුණාට ලංකාවේ අඩු වෙයිද?’

‘බස් ගාස්තු කවදා ඉඳලා වැඩි වෙයිද?’

‘කීයකින් වැඩි වෙයිද?’

‘ගෑස් වැඩි වෙන්නේ කවදද?’

‘පෙට්‍රල් 95 ගහපු අය 92ට මාරු වෙයිද?’

‘ඔටෝඩීසල් ලීටරේකට 95 ඉඳලා 109ට 14කින් වැඩිවෙනකොට සුපර් ඩීසල් වැඩිවෙලා තියෙන්නේ 110 ඉඳලා 119ට රුපියල් 9කින් විතරයි’

මා සමඟ ම සංවාදයක පැටලෙමින් සිහිනයෙන් මා සිදුකර ඇත්තේ ඇවිළෙන ගින්නට තෙල් විසි කිරීම ද? කෙසේ වුවත් පෙට්‍රල් හා වාහන සිහිනයෙන් අවදි වීමට දැන් බොහෝ දෙනාට සිදුව ඇත. 

අදහස්