කෙළි­ය­ටවත් සොර­ක­මක් නොක­රමු | සිළුමිණ

කෙළි­ය­ටවත් සොර­ක­මක් නොක­රමු

බෞද්ධ , කතෝලික, ඉස්ලාම්, දමිළ මේ කුමන ආගමිකයන් වුවත් අපි කිසි විටෙකත් සොරකම් නොකළ යුතු වෙමු . බෞද්ධ පොත පතෙහි මෙන්ම බෞද්ධ ඉගැන්වීමෙහි සොරකම පාපයක් ලෙසද එහි අනිසි විපාක ඵල දෙන අයුරු ද සඳහන්ය.

කෙළියට කඩක් සඟවා යහළුවකු ගෙනේ

එළිපිට නැවතත් දුන් මිනිසකු එතෙකිනේ

පිළිවැස්ටක් නොතිබුණත් දෙවි වුණත් අනේ

කෙළියටවත් නොකරව් සොරකමක් දැනේ

අප කිසිවිටෙකත් විහිළුවකට වුවද සොරකමක් නොකළ යුතුය. එම පා‍පයේ විපාක කවදා හෝ අප කරා එනු ඇත.

නුවන් දුමිදු රණසිංහ .

12 ශ්‍රේණිය ,

ශාන්ත ජෝශප් විදුහල,

නුගේගොඩ.

 

අදහස්