එතෙර-මෙතෙර වෙළඳාමෙන් වාසි | සිළුමිණ

එතෙර-මෙතෙර වෙළඳාමෙන් වාසි

එතෙර මෙතෙර වෙළඳාමෙන් රටට කොහොමද? යන්න විමසා බැලීම වටීයැයි අපි කල්පනා කළෙමු. ඒ අනුව වසර 2018 ජනවාරි මාසයේ විදේශ අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඉලක්ක කොට මේ ලිපිය ලියැවේ.

වසර 2018 ජනවාරි මාසයේ අප රටේ අපනයන ආදායම් ඉහළ ගියද, ආනයන වියදමෙහි කැපී පෙනෙන ඉහළයෑම හේතුවෙන් වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය අඛණ්ඩව දෙවැනි මාසයටත් එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවා තිබේ.

වසර 2017 ජනවාරි මාසයේදී අපනයන ආදායම සීයයට 3.8කින් පහළගොස් තිබුණි. එනමුත් වසර 2018ජනවාරි මාසයේදී අපනයන ආදායම අඛණ්ඩව අංක දෙකක වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් එ. ජ. ඩොලර් මිලියන 965 දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.

මෙම වර්ධනය සඳහා ආහාර පාන වර්ග හා දුම්කොළ ඛණිජ තෙල් නිෂ්පදිත, රබර් නිෂ්පාදිත සහ තේ අපනයන ආදායම් ඉහළයෑම විශාල වශයෙන් දායක විය.

ධාන්‍ය සැකසුම් ආහාර, පාන වර්ග හා දුම්කොළ යටතේ වර්ග කර ඇති අනෙකුත් සියලුම කාණ්ඩවල අපනයන ඉහළ යෑම හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි මාසයේදී ආහාර පාන වර්ග හා දුම්කොළ අනයන ආදායම දෙගුණයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගියේය. නැව් සඳහා භාවිතා කරන ඉන්ධනවල අපනයන පරිමාව සියයට 72.1 කින් වර්ධනය වීම ත්, අපනයන මිල ගණන් ඉහළ යෑමත් හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි මාසයේදී ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදිත අපනයන ආදායම කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගියේය. තවද, රබර් නිෂ්පාදිත යටතේ වර්ග කර ඇති සියලුම කාණ්ඩවල අපනයන විශේෂයෙන්ම රබර් ටයර් අපනයන ඉහළ යෑම හේතුවෙන් රබර් නිෂ්පාදිත අපනයන ආදායම ඉහළ ගියේය. මීට අමතරව, කැනඩාව, එක්සත් අරාබි එමිර් රජ්‍යය, චීනය, සෞදි අරාබිය සහ ජපානය වැනි සාම්ප්‍රදායික නොවන වෙළඳපොළ වෙත සිදු කළ ඇඟලුම් අපනයන පහළ ගියද, යුරෝපා සංගමය සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය වෙත සිදු කළ ඇඟලුම් අපනයනවලින් ලද ආදායම පිළිවෙළින් සියයට 4කින් හා සියයට 1.7 කින් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මෙම මාසය තුළදී රෙදිපිළි හා ඇඟලුම් අපනයන ආදායම මධ්‍යස්ථ ලෙස ඉහළ ගියේය. මේ අතර, අපනයන මිල ගණන් හා අපනයන පරිමාව ඉහළ යෑම හේතුවෙන් තේ අපනයන ආදායම ඉහළ ගියේය. තවද, කාර්මික අපනයන යටතේ වර්ග කර ඇති මැණික්, දියමන්ති, හා ස්වර්ණාභරණ, මූල ලෝහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදිත, යන්ත්‍ර සූතු හා යාන්ත්‍රික උපකරණ සහ සම්භාණ්ඩ , සංචාරක භාණ්ඩ හා පාවහන් මෙන්ම කෘෂිකාර්මික අපනයන යතේ වර්ගකර ඇති මුහුදු ආහාර සහ සුළු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදිත, අපනයන ආදායම ඉහළ යෑම සම සඳහා දායක විය. කෙසේ වුවද, නියඟය හේතුවෙන් දේශීය පොල් නිෂ්පාදනය පහළ යෑම නිසා 2018 ජනවාරි මාසයේදී දිසිදි පොල්, පොල් තෙල් හා කොප්පරා වැනි පොල් මද ආශ්‍රිත අපනයන පරිමාවන් අඩු වීමෙන් පොල් අපනයන ආදායම කැපී පෙනෙන ලෙස පහළ ගියේය. මීට අමතරව,මුද්‍රණ කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදිත, රබර් සහ කුළුබඩු අපනයන ආදායම ද මෙම මාසය තුළ පහළ ගියේය. 2018 ජනවාරි මාසයේදී ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, ඉන්දියාව, ජර්මනිය, සහ ඉතාලිය ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන සඳහා ප්‍රධාන වෙළඳපොළ වූ අතර එම රැටවලට සිදු කළ අපනයනවලින් ලද ආදායම මුළු අපනයන ආදායමෙන් සියයට 51ක් පමණ විය.

ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන්ධන සඳහා වූ ආනයන වියදම ඉහළ යෑම හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි මාසයේදී ආනයන වියදම අඛණ්ඩව දෙවැනි මාසයටත් එ. ජ. ඩොලර් බිලියන 2 ඉක්මවිය. පිරිපහදු කළ ඛණිජ තෙල් ආනයන පරිමාව අඩු වුවද, බොරතෙල් ආනයන පරිමාව ඉහළ යෑම සහ සියලුම ඉන්ධන කාණ්ඩවල ආනයන මිල ගණන් ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මෙම මාසය තුළ ඉන්ධන ආනයන වියදම කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගියේය. බොර තෙල් බැරලයක් සඳහා වූ සාමාන්‍ය ආනයන මිල 2017 ජනවාරි මාසයේදී එ.ජ. ඩොලර් 57.39ට සාපේක්ෂව 2018 ජනවාරි මාසයේදී ර.ජ. ඩොලර් 72.04ක් දක්වා ඉහළ ගියේය. තවද, පොහොර, විශේෂයෙන්ම යූරියා සඳහා වූ සාමාන්‍ය ආනයන මිල හා පරිමාව ඉහළ යෑම හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි මාසයේදී පොහොර ආනයන වියදම කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගියේය. 2018 ජනවාරි මාසයේදී රත්‍රං ආනයන වියදම අඛණ්ඩව කැපී‍ පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගියේය. මීට අමරව, 2018 වසර සඳහා වූ අයවැය මඟින් විද්‍යුත් මෝටර් රථ ආනයන සඳහා පනවා තිබූ තීරුබදු පහළ දැමීම හේතුවෙන් පෞද්ගලික රථවාහන, විශේෂයෙන්ම විද්‍යුත් මෝටර් රථ සඳහා වූ ආනයන වියදම ඉහළ ගියේය. තවද, ප්‍රධාන වශයෙන්ම යකඩ හා වානේ ආනයන ඉහළ යෑම හේතුවෙන් මූල ලෝහ ආනයන වියදම ඉහළ ගියේය. සහල් සඳහා වූ සාමාන්‍ය ආනයන මිල ගණන් පහළ ගියද, සහල් ආනයන පරිමාව ඉහළ යෑම හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි මාසයේදී සහල් ආනයන වියදම ඉහළ ගියේය. මීට අමතරව, මෙම මාසය තුළ කිරි නිෂ්පාදිත, කඩදාසි, ඝන කඩදාසි හා ඒ ආශ්‍රිත උපාංග, ප්‍රවාහන උපකරණ, රෙදිපිළි හා උපාංග සහ ගොඩනැඟිලි ද්‍රව්‍ය ආනයන වියදම ඉහළ ගියේය. කෙසේ වුවද, ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉංජිනේරු උපකරණ, විදුලි සංදේශ මෙවලම් සහ බෙහෙත් හා රසායනාගාර උපකරණ ආනයනය පහළ යෑම හේතුවෙන් 2018 ජනවාරි මාසයේදී යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා උපකරණ ආනයන වියදම පහළ ගියේය. 2018 ජනවාරි මාසයේදී කෘෂිකාර්මික යෙදවුම්,කුළුබඩු සහ රබර් නිෂ්පාදිත ආනයන වියදම පහළ ගියේය. 2018 ජනවාරි මාසයේ දී ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය, ජපානය සහ සිංගප්පූරුව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ආනයන ප්‍රභව ලෙස පැවති අතර එම රටවල් වෙතින් සිදු කළ ආනයන සමස්ත ආනයන වියදමෙන් සියයට 58ක් පමණ විය.

අදහස්