ආසිරි රෝහල් සමූහය සහ IIHS වෙතින් හෙද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් | සිළුමිණ

ආසිරි රෝහල් සමූහය සහ IIHS වෙතින් හෙද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක්

ආසිරි රෝහල් සමූහය IIHS ආයතනය (International Institute for Health Sciences) සමග ඒකාබද්ධව රුපියල් ලක්ෂ 10ක වටිනාකමකින් යුතු හෙද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් සඳහා පූර්ණ ශිෂ්‍යත්ව පිරිනැමීමේ වැඩසටහනක් දැන් දියත් කර තිබේ. වසර 3ක් වන මේ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරා අවසන් කරන හෙද සිසු සිසුවියන්ට ආසිරි රෝහල් සමූහයට අයත් රෝහල්වල රැකියා ලබා දීම සුවිශේෂත්වයකි. ස්ථිර හා ගෞරවාන්විත රැකියාවක් වන හෙද වෘත්තියට වර්තමානයේ දී ලොව සෑම රටකින්ම ඇත්තේ ඉහළ ඉල්ලුමකි. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ හෙද අධ්‍යාපනයක් හා පුහුණුවක් ලැබූ කෙනකුට ඉහළ වැටුප් සහ විශාල සමාජ පිළිගැනීමක් සහිත වෘත්තීය අවස්ථා රැසක් තිබේ. වෘත්තීය සුරක්ෂිතතාව ඉහළ රැකියාවක් කරමින් සැපවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට කැමති සැමට හෙද වෘත්තිය කදිම තෝරා ගැනීමකි. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දී ගණිතය හා විද්‍යාව විෂයන් සඳහා සම්මාන සාමාර්ථ සහ ඉංග්‍රීසි විෂයට සාමාන්‍ය සාමාර්ථයක් සහිත ඕනෑම අයකුට මේ හෙද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම් කළ හැකිය. පාඨමාලාවේ පළමු මාස 9 IIHS ආයතනයේ දී පැවැත්වෙන අතර, නිල ඇඳුම් සහ පෙළ පොත් නොමිලේ සැපැයීම විශේෂත්වයකි. පළමු මාස 9න් පසු සායනික පුහුණුව ආසිරි සමූහයේ රෝහල්වල පැවැත්වෙන අතර, නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ සැපයේ. එසේම දේශන සඳහා යාමට ප්‍රවාහන පහසුකම් හා ආහාර නොමිලේ සැපයෙන අතර, මාසික දීමනාවක් ද හෙද සිසු සිසුවියන්ට ලබා දෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා පුහුණු අධ්‍යාපනයේ පුරෝගාමී ආයතනයක් වන IIHS ආයතනය වසර 15ක සාඩම්බර ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන අතර ආසිරි සමූහය ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලම පෞද්ගලික රෝහල් දාමය වේ.

අදහස්