ගැල්කරුවා සහ දෙවියා | සිළුමිණ

ගැල්කරුවා සහ දෙවියා

පුරාණ කාලයේ එක්තරා ගැල්කරුවකු තම ගැල පදවාගෙන ගියා. ගැල කියන්නේ කරත්තයටය. ඒ ගැල අදින්නට යොදා ගෙන සිටියේ අස්සයෙකි. මෙසේ යන විට, මඩ සහිත මාර්ගයකින් යන්නට ඔහුට සිදු වුණා. එහි යන විට සිදු වුණේ ලොකු ඇබැද්දියකි. ගැලේ එක් සකක්, ඒ කියන්නේ රෝදයක් මඩේ එරුණා.

මේ ගැල්කරුවා සාමාන්‍යයෙන් ම කම්මැළි මිනිහෙකි. ඒ නිසාම එරුණු ගැල මුදා ගන්නට කිසිම වෑයමක් කළේ නෑ. ඉතා බැගෑපත් එතැන දණින් වැටී, හර්කියුලස් නම් දෙවියාට යාච්ඥා කරන්නට පටන් ගත්තා. හර්කියුලස් කියන්නේ පුරාණ රෝමවරුන්ගේ දෙවියෙකි. මේ දෙවියා ශක්තියට අධිපති දෙවියා ලෙසයි සැලකුණේ. ගැල්කරු දෑත අහසට නඟා, තම ගැල මඩ වගුරින් මුදවා දෙන මෙන් හර්කියුලස් හට කොතෙකුත් යාච්ඥා කළා.

ටික වේලාවක් යන විට හර්කියුලස් දෙවියා, අහසේ සිට එතැනට බැස්සා. දෙවියාගේ මුහ‍ුණේ කිසිම කරුණාවන්ත විලාසයක් ඒ වේලේ තිබුණේ නැහැ. බොහොම කෝපයෙන් සිටි බව පැහැදිලිව පෙනුණා. ගැල්කරු සිතුවේ තමාගේ යාච්ඥාව ඉෂ්ට වුණාය කියායි. එහෙත් සිදු වූයේ නම් ඔහු නොසිතු දේකි!

අස්සයා දක්කන කසය ගැල්කරු අතේ විය. ඔහු අතින් මහත් වේගයෙන් එය උදුරා ගත් දෙවියා, ඔහුගේ පිට හරහා පහර දෙකක් දී කතා කළා;

“එම්බල කම්මැළි ගැල්කරුව, සිදු වුණු විපතින් ගැලැවෙන්න කිසිම වීරියක් නොකොට, නිකම් ම දෙවියන් යදින්නට ලැජ්ජා නැද්ද? මේ එරුණු සකට අත ගසා, ටිකක් කෑ ගසා අස්සයා දක්කා බලව!”

වැදුණු කස පහරේ වේදනාවෙන්ද, දෙවියා කෙරේ උපන් බියෙන්ද වෙවුල වෙවුලා ගැල්කරු එසේ කළා. එවිට වැඩි අමාරුවක් නැතිව ම එරුණු සක ඇදී ආවා.

“වීරිය නොකරන්නා හට දෙවියන්ගේ ද පිහිටක් නැතැ” යි කියමින් අවවාද කොට දෙවියා යන්නට ගියා.

 

අමීරා හමීඩ්

8 ශ්‍රේණිය ‘ඩී’,

යසෝදරා විද්‍යාලය,

කොළඹ 08.

චිත්‍ර - කුමුදු මාමා

අදහස්