ඉන්දියාවෙන් චන්ද්‍රයාන් යළිත් | සිළුමිණ

ඉන්දියාවෙන් චන්ද්‍රයාන් යළිත්

 සඳ නිරීක්ෂණය අරමුණු කර ගනිමින් චන්ද්‍රයාගේ කක්ෂ ගත කළ චන්ද්‍රයාන් 1 අතිශයින් සාර්ථක වීමෙන් පසුව ඉන්දියාව එහි දෙවැනි පියවර ලෙස චන්ද්‍රයාන් 2 යානය සඳ වෙත යැවීමේ සියලු කටයුතු මේ වන විට සම්පාදනය කර අවසන් බව වාර්තා වේ. දැනට ජනමාධ්‍ය වෙත ලබාදී ඇති තොරතුරු අනුව ලබන අප්‍රේල් මාසයේ දිනක චන්ද්‍රයාන් සඳ වෙත යැවීමට නියමිතව තිබේ. එහෙත් ඒ දිනය කවදාදැයි නිශ්චිතව ප්‍රකාශයට පත් කර නැත. ඉන්දියාවේ ශ්‍රී හරිකොටා දූපතේ ඉදිකර ඇති සතිශ් ධවාන් අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේදී මේ යානය අභ්‍යවකාශ ගත කිරීමට නියමිතය. අභ්‍යවකාශ ගත කිරීමෙන් පසුව යානයේ නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනු ඇත්තේ ඉන්දීය අභ්‍යවකාශ පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය මගිනි.

චන්ද්‍රයාන් 2 අභ්‍යවකාශ යානය නියමිත ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කිරීමෙන් පසු චන්ද්‍රයාගේ කක්ෂයට ඇතුළු වීමට නියමිතය. එතැන් සිට වසරක් පුරා කාලයක් චන්ද්‍ර කක්ෂයේ ගමන් කරමින් සඳ නිරීක්ෂණය කිරීම චන්ද්‍රයාන් 2 යානයේ අරමුණ වී තිබේ.

මීට අමතරව උපකරණ පහක් චන්ද්‍රයා වෙත යැවීමද චන්ද්‍රයාන් යානයේ කාර්යභාරයට ඇතුළත්ය. එ් උපකරණ අතරින් තුනක් ඉන්දීය තාක්ෂණය යටතේ අලුතින්ම නිපදවන ලද ඒවා වන අතර ඉන් දෙකක් චන්ද්‍රයාන් 1 යානයේ භාවිතයෙන් පසුව අලුත්වැඩියා කරන ලද උපකරණ ලෙස හඳුන්වා දී තිබේ.

මේ සියලු තොරතුරු අනුව අපේ අසල්වැසි ඉන්දියාව යළිත් වරක් අභ්‍යවකාශය ජය ගැනීමට සූදානමින් සිටින බව තහවුරු වේ. එය දකුණු ආසියා කලාපයටම සතුටුදායක සහ ආඩම්බර විය හැකි පුවතක් බව අමුතුවෙන් කිව යුතු නැත.

ටිරෝනි

අදහස්