වෙනස් වෙනස් ක්‍රම­යට පිසින වට්ටක්කා | සිළුමිණ

වෙනස් වෙනස් ක්‍රම­යට පිසින වට්ටක්කා

දේශීය ආහාර සංස්කෘතිය තුළ දක්නට ලැබෙන එක් විශේෂ කරුණක් නම් එකම එළවළු වවුවද විවිධ ක්‍රමවලින් පිසීමේ ඇති හැකියාවයි. එහිදී ආහාර රටාවේ විවිධාංගීකරණයක් ඇති වන අතර ආහාර රුචිය ද වඩවයි. වට්ටක්කා යනු මෙරට ප්‍රචලිත හේන් භෝගයක් වන හෙයින් ම එයද විවිධ ආකාරවලට පිසින අයුරු දක්නට හැකිය.මේ පානම ප්‍රදේශයේ වට්ටක්කා පිසින ආකාරයයි.

වට්ටක්කා මැල්ලුම

නොමේරූ වට්ටක්කා ගැට සිහින්ව කැබලිවලට කපාගැනේ .අමුමිරිස් හෝ කොච්චිමිරිස් ලියා ඒ සමඟ රතුලූනු හා උම්බලකඩ මිශ්‍රකර සෑහෙන පමණ ලුණු ද දමා වට්ටක්කා සමඟ තම්බා ගැනීම කරයි.වට්ටක්කා තැම්බෙන විට පොල් කටු හැන්දෙන් පොඩි කර දිසි දෙනවිට පොල්දමා මලවා ගැනේ .

තම්බපු වට්ටක්කා

වට්ටක්කා හැදිගා කෑම තවත් රසවත් ආහාරයක්. රතුකැකුලු හාල් කිරිබතක් සෑදීමටමෙන් ගරා ලිප තබා ඊට පොත්ත හා ඇට ඉවත් කර කපා ගත් වට්ටක්කා කෑලි එක් කරයි. හාල් හා වට්ටක්කා තැම්බෙන විට ඒ සමඟම සීනි ද සෑහෙන පමණ ලුණුද එක්කෙරේ.

මීකිරි හා වට්ටක්කා මාලුව

මෙහිදී වට්ටක්කා ගෙඩියේ නැට්ට සමඟ කොටසක් කපා ඉවත් කරන්නේ කැපුම තුළින් වට්ටක්කා ගෙඩිය තුළට අත දැමීමට හැකි වන ලෙසය.මෙසේ කපාගත් වට්ටක්කා ගෙඩිය තුළට අත දමා ඇට සමඟ වූ මදය ඉවත් කෙරේ. පසුව වට්ටක්කා ගෙඩිය හොඳින් සෝදා ගෙඩියේ කුහරයට මී කිරිපුරවයි. මෙලෙස මී කිරි පුරවා ගත් වට්ටක්කා ගෙඩිය මැටි හැලියක් තුළ තබා එයට ද මීකිරි සෑහෙන පමණ දමා ලිපේ තබා රත් කෙරේ.මී කිරෙන් වට්ටක්කා ගෙඩිය තැම්බෙන විට එයට ලුණු හා සීනි සෑහෙන පමණ දමා තලපයක් ලෙස හැඳි ගා ආහාරයට ගැනේ.

වට්ටක්කා දලු මැල්ලුම

මෙය ඉතාමත්ම රසවත්ය.වට්ටක්කා දලු සිහින්ව ලියා එයට ලියා ගත් අමුමිරිස් හෝ කොච්චි මිරිස් ද ලුණු වතුර සෑහෙන පමණ එක්කර හොඳින් තම්බා ගන්න.

පූජනී

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය

අදහස්