කාට-කාටත් ඇත්ත වැටහෙන අවස්ථාවක් | සිළුමිණ

කාට-කාටත් ඇත්ත වැටහෙන අවස්ථාවක්

 මේක අප සියලු දෙනාටම සත්‍ය තත්ත්වය තේරුම් ගන්න ලැබුණු අවස්ථාවක්. මෙයින් පැහැදිලි වෙනවා ඉතා සුළු පිරිසකගේ අදූරදර්ශී ක්‍රියා රටකට ආර්ථික වශයෙන් කොතරම් අහිතකර බලපෑම් එල්ල කරනවද කියලා.

තවත් වසර දෙකකින් සංචාරක ව්‍යාපාරය ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩිම විදේශ විනිමය උපයන කර්මාන්තය බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා සංචාරක ව්‍යාපාරයට සරිලන, සාමකාමී සහ සන්සුන් වටපිටාවක් රටේ පවත්වා ගැනීම සෑම දෙනාගේම වගකීමක් වෙනවා.

එමනිසා ඊළඟ වතාවේ තව කෙනෙකුට ගලක් ගහන්න හෝ මහපාරේ හිංසාකාරී ක්‍රියා සිදු කරන්න කලින්, ඒ වගේ අදූරදර්ශී වැඩ නිසා රටේ ආර්ථිකයට සිදු වන හානිය ගැන දස දහස් වාරයක් හිතා බලන්න අවශ්‍යයි.

මේ නිසා ආදායම අහිමි වෙන්නේ මහාපරිමාණ හෝටල්වලට පමණක් නෙවෙයි. මහපාරේ වෙ‍ෙළඳාම් කරන පුද්ගලයාටත්, ත්‍රිරෝද රථ රියැදුරාටත්, අවන්හලක පුංචි රැකියාවක් කරන පුද්ගලයාටත් මෙයින් පහර වැදෙනවා. 

 

අදහස්