මේ සිරිපා සමයයි | සිළුමිණ

මේ සිරිපා සමයයි

මේ ආරම්භ වී ඇත්තේ ශ්‍රී පාද වන්දනා සමයයි. උඳුවප් පෝයෙන් පටන් ගෙන වෙසක් පෝයෙන් වන්දනා සමය අවසන් වේ. ශ්‍රී පාදය කරුණා කිරීමට මාර්ග හයක් ඇත. ඒවායින් දැන් මිනිසුන් ගමන් නොගන්නා මාර්ග 3 කි. ඒවා නම් දහණගල මාර්ගය, උඩුමාලියද්ද මාර්ගය හා මලෙවතුයාය හරහා රජමලේ මාර්ගය ය. මිනිසුන් ගමන් ගන්නා මාර්ගය නම් කුරුවිට මාර්ගය, රත්නපුර මාර්ගය හා හැටන් මාර්ගයයි.

කුරුවිට මාර්ගය කැලෑබද දුෂ්කර මාර්ගයක් වුවත් ඒ මඟ ඉතාමත් අලංකාරය. රත්නපුර මාර්ගය සුන්දර වුව ද අසීරු ය. ඒ වාගෙම ඉතිරිය පහසුයි. හැටන් මාර්ගය අලංකාරය. ලෙහෙසි මාර්ගයකි. එම නිසාම ඒ මඟ ඔස්සේ වන්දනාකරන්නන් වැඩි ය.

සිරිපා කරුණා කිරීමේ පිළිවෙළක් වෙයි. මුලින් ම හමුවන්නේ සීත ගඟු‍ලය. ඉන්පසු ඉඳිකටු පාන, ගෙත්තම් පාන, හැරමිටි පාන, මහගිරි දඹ, අහස් ගවුව හා උඩ මළුව ය. සමනොළ කන්දෙන් ගංගා හතරක් ඇද හැළේ. ඒවා නම් මහවැලි, කැලණි, කළු, වලවේ ය.

බුදුන් වහන්සේ තුන්වැනි වරට ලක්දිව කැලණියට වැඩම විට සුමන නම් දෙවිඳුන්ගේ ආරාධනාව පිළිගත් බුදුන් වහන්සේ පන්සියයක් රහතන් වහන්සේ සමඟ සමනොළ කඳු මුදුනට වැඩම කළ සේක‍. බුදුරජාණන් වහන්සේ සුමන සමන් දෙවිඳුන්ගෙන් එක් ප්‍රශ්නයක් විමසූ සේක. ශ්‍රී පාදය කරුණා කරන බැතිමතුන් මෙතරම් විශාල කන්දක් තරණය කරන්නේ කෙසේද යන්නැයි. එවිට සුමන සමන් දෙවිඳුන් මෙසේ වදාළ සේක. “මෙම කන්ද කරුණා කිරීමට පැමිණෙන සැමදෙනා මම ගම් බිම් බලා යන තුරු ආරක්ෂා කරමි.”

හංසාංගී දේශාත්‍රී සමරනායක
6 ශ්‍රේණිය,
එන්සෙෆ් බෞද්ධ විද්‍යාලය,
මුල‍්ලේරියාව. 

අදහස්