ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 1000ක ආයෝජන ගෙනෙන වරාය නගරය | සිළුමිණ

ජූනි මාසයේ ඩොලර් මිලියන 1000ක ආයෝජන ගෙනෙන වරාය නගරය

 කොළඹ නගරය සංවර්ධනය කිරීමට තවත් ඉඩ ප්‍රමාණයක් නොමැති නිසා මුහුද ගොඩ කරමින් නව මූල්‍ය නගරයක් ආරම්භ කිරීමට පසුගිය රජය සමයේදී කටයුතු කරන ලදී.

ඒ පෝර්ට් සිටි හෙවත් වරාය නගරයයි. මේ නගරයේ ඉඳි කිරීම් කටයුතු ලහි ලහියේ 2014 වසරේ ආරම්භ කරන ලදි. එහෙත් ගැටලුව වූයේ මේ වරාය නගර ව්‍යෘපෘතිය සඳහා නිසි පරිදි පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් ලබා නොගැනීමයි. එම නිසා මේ ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධව දැඩි අර්බුදයන් නිර්මාණය විය.

එහෙත් මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කිරීමත් සමඟම මතුව තිබූ ප්‍රශ්න අතර ප්‍රධාන ප්‍රශ්න දෙකක් වන පරිසර අධ්‍යයන වාර්තාවක් නිසි පරිදි සකස් නොකිරීමත් මේ නගරයේ අයිතිය සම්බන්ධව මතුව තිබූ ගැටලුවත් නිරාකරණය කරගනු ලැබුණි.

ඒ අනුව එහි අයිතිය ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරුණු අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් විශේෂ අවසරයක් එහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පවරා දෙන ලදී.

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාශයත් චයිනා හාබර් ආයතනයත් එක්ව පසුගිය ජනවාරි 18 වැනිදා බීජිං නගරයේදී ත්‍රෛ පාර්ශ්වීය ගිවිසුමකට අත්සන් තබන ලදී.

ඒ අනුව මේ වන විට වරාය මුළු නගරයේ ගොඩකිරීම් 65%ක් පමණ අවසන් කර ඇත. වරාය නගරයේ හෙක්ටයාර් 269ම ලබන වසර වන විට ගොඩ කර අවසන් වනු ඇත.

එසේම පසුගිය කාලයේ මේ නගරයේ ඉදි කිරීම් සඳහා පරිසර අධ්‍යයනයක් රැගෙන නොතිබුණු අතර ඒ සඳහාද ‍ මේ වන විට යෝජිත නගරයේ ඉඳි කිරීම් සඳහාද මේ වන විට නිසි පරිසර අධ්‍යයනයකින් වාර්තාවක් ලබා ගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පරිසර අධිකාරියේද අනුමැතිය ලබා ගෙන ඇත.

එමෙන්ම මේ වන විට මේ වරාය මූල්‍ය නගරය සඳහා විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෝල්ට් 220 ධාරිතාවෙන් යුක්ත විදුලි රැහැන් පද්ධතියක් පවා ලබා දී ඇත.

එසේම ජල සම්පාදන මණ්ඩලයද මේ වන විට අදාළ ජල සම්පත් ලබා දිමට කටයුතු කර ඇති අතර මලාපවාහන පද්ධතිය හා කසල කළමනාකරණයටද කටයුතු යොදා ඇත.

පසුගියදා අස්සන් කරන ලද ත්‍රෛ පාර්ශ්වීය ගිවිසුමට අනුව මේ වන විට ඩොලර් මිලියනයකන් වටිනාකමින් යුක්ත මහල් 60ක කුලුනු 3ක් ගොඩ නැ‍‍ඟෙනු ඇත. එම ආයෝජන කටයුතු ලබන ජූනි මාසයේදී සිදු කෙරෙනු ඇත.

ලබන මාර්තු මාසයේදී එම භූමි භාගය මෙරට භූමි භාගයක් ලෙසින් ජනාධිපතිතුමා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබ අතර එම නගරය සඳහා විශේෂිත වූ නියාමන හා බදු අය කිරීමට හා පරිපාලනයට අදාළ අන පනත් සහිත විශේෂිත පරිපාලන ව්‍යුහාත්මක ඒකකයක් පිහිටුවනු ඇත.

එම ඒකකය මඟින් මේ නගරයට අදාළ සියලු පරිපාලන කටයුතු සිදු කරණු ලබන අතර එය මුළුමනින්ම මෙරටට අයත්වන පරිපාලන හා මූල්‍ය ක්‍රමවේදයක් වනු ඇත. මේ මූල්‍ය නගරයට චයිනා හාබර් සමාගමේ ආරාධනයෙන් විදේශීය මුල්‍ය සමාගම් රැසක්ම මේ හරහා ආයෝජනයට පැමිණෙනු ඇත.

එසේම චයිනා හාබර් ආයතනයට අයත් භූමි භාගයෙන් ඉඩම් වසර 99කට බදු දීමටද මෙහිදී පියවර ගැනෙනු ඇත.

එසේම මේ මුල්‍ය නගරයේ ප්‍රවාහන පද්ධතිය හරිත ක්‍රමවේදයන් හරහා සිදු කෙරෙන අතර පාගමන්, පාපැදි ගමන් උදෙසා මෙන්ම සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියක් ද සඳහා මුල් තැනක් ලබා දෙනු ඇත. පෞද්ගලික ප්‍රවාහන සේවාව මේ ප්‍රවාහන පද්ධතියට එක් කරනු ලබන්නේ ව්‍යාපෘතියේ අවසානයට ව අතර ඒ හරහා සැම විටම හරිත ප්‍රවාහනයට මුල් තැනක් ලබා දෙනු ඇත.

එසේම කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ආරම්භය වන නව කැලණි පාලමේ සිට මේ මූල්‍ය නගරය දක්වා ඍජු ගුවන් මාර්ගයක්ද මේ සමගම ඉදි කෙරෙනු ඇත. එහි වැඩ කටයුතුද මේ වන විට ආරම්භ කරමින් පවතී.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආධාරයෙන් මේ ගුවන් මාර්ගය ඉදි කෙරේ.

එමෙන්ම මේ ව්‍යාපෘතිය හා සමගාමීව භූගත මාර්ගයක් ගාලු මුවදොර සිට ගාලු පාරට සමාන්තරව දිවෙන මුහුදු මාර්ගය හා සම්බන්ධ කෙරෙමින් ඉදි කෙරෙනු ඇත. එම භූගත මාර්ගය දැනට ගාලු මුවදොර උද්‍යානය හා මුහුදු වෙරළ අතර ඇති පහත් වෙරළ තීරයට යටින් දිවෙන අතර ඒ අනුව ගාලු මුවදොරද මුහුද දෙසට තවත් මීටර් 30ක් පමණ දිගු වෙනු ඇත.

එසේම මේ නව භූගත මාර්ගය නිසා දැනට පවතින මාර්ග තදබදය මෙන්ම ඉදිරියේදී මූල්‍ය නවෙ ඉඳි කිරීමත් සමඟ ඇති විය හැකි මාර්ග තදබදය‍ටද පැහැදිලි විසඳුමක් වනු ඇත.

භූගත මාර්ගයක් වුවද එම මාර්ගයෙන් පැරැණි පාර්ලිමේන්තුව ෂැංග්‍රිලා හෝටලය ඇමරිකන් තානාපති කාර්යාලය ආදී අත්‍යවශ්‍ය ස්ථානවලට ඇතුළු වීමට හා පි‍ටවීමට හැකි වන පරිදි මේ මාර්ගය ඉඳි කෙරේ. මේ මාර්ගය සඳහා සම්පූර්ණ වියදම් දරනු ලබන්නේ චීන සමාගම වීම මෙහි විශේෂත්වයි. ඒ සඳහා ජනතාවට බදු බර පැටවෙන්නේ නැත. මේ මාර්ග පද්ධතිය සඳහාද අවම වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 800ක් හෝ වැය වනු ඇත. ඩොලර් මිලියන 1000කින් ඉඳි වන කුලුනු 3ත් සමඟින් මේ වසර මැද භාගයේදී ඩොලර් මිලියන 1800ක අවම ආයෝජනයන් මෙරට තුළ ආයෝජනය සිදු වන්නේ වරාය නගරය හරහාය.

වරාය නගරයේ විහාරමහාදේවි උද්‍යානයටත් වඩා අතිවිශාල උද්‍යානයක් ඉඳි වන අතර එය ඕනෑම අයකුට විවෘත හරිත උයනක් වනු ඇත. මේ වන විට එහි සිටු විය යුතු ශාක වර්ග පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් සිදු කරනු ලබන අතර එම උද්‍යානයට අදාළ වන පස් වර්ග කොළඹ නගරයේ දිරාපත්වන කසළ ඇසුරින් සකස් කෙරෙනු ඇත.

ඒ අනුව ඒ නගරයේ සියලු කටයුතු කොළඹ නගරයේ කාර්යයන් හරහාම සිදු කෙරෙනු ඇත.

රැකියා 80000කට වඩා බිහි කෙරෙන වරාය මූල්‍ය නගරය හෙවත් පෝර්ට් සිටි යනු තවත් සිහිනයක් නොව සැබෑවක් බව තේරුම් ගත හැක්කේ ගාලු මුවදොරට ගොස් ටික වේලාවක් බලා සිටියහොත් පමණි.

(මහ නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ අදහස් ඇසුරිණි)

තාරක වික්‍රමසේකර

අදහස්