හොර ලිපිය ගැන CID පරීක්ෂණයක්! | සිළුමිණ

හොර ලිපිය ගැන CID පරීක්ෂණයක්!

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතාගේ නම සහ අස්සන ව්‍යාජ ලෙස යොදා එංගලන්තයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන දෙමළ සංවිධානයක් වෙත යැවූ බව කියමින් අන්තර් ජාලයේ සහ සමාජ මාධ්‍ය ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරන ලද ලිපිය සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාජ ලිපි ශීර්ෂයක් ද යොදා ගෙන තිබූ අතර එහි මංගල සමරවීර මහතාගේ නම සඳහන් කැර තිබුණේ විදේශ ඇමැති යනුවෙනි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ඒ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කෙරේ. මෙය කිසියම් පුද්ගලයකු හෝ පුද්ගල කණ්ඩායමක් විසින් ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරනු ලැබූ ලිපියක් යැයි විශ්වාස කෙරෙන අතර පෞද්ගලිකව අැමැති මංගල සමරවීර මහතා සහ රජය අපකීර්තියට පත් කිරීම සඳහා මේ කූට ලිපිය සකස් කරන්නට ඇතැයිද අදහස් පළ වී තිබේ.

 

 

 

 

අදහස්