මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බස්නාහිර අවිවාහක රජයේ මාණ්ඩලික නිලධාරිණි අවු. 48 වැටුප රු. 60,​000/​= උගත් නැගණියට සුදුසු සහකරුවෙකු සොයුරා සොයයි. දායාදය නවීන නිවසක් සහිත ඉඩමක්. නිර්භේදයි.
B108240

මෙල්බර්න් හි පදිංචි සිංහල බොදු දෙමාපියෝ සිය 23 වියැති 5'2'' පැහැපත් ඉතා රූමත් කාරුණික වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත් දියණියට ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධ වටිනාකම් අනුව හැදි වැඩුණු කඩවසම් සහකරුවෙකු සොයති. ඇයට වැඩිමහල් සොහොයුරන් දෙදෙනෙකි. වයස 24 සහ 29 අතර වෛද්‍යවරයෙකු හෝ අවසන් වසරේ වෛද්‍ය සිසුවකු වඩා සුදුසුයි. කරුණාකර පවුලේ විස්තර සහ කේන්ද්‍ර පිටපත සමග පිළිතුරු එවන්න. r​a​n​d​i​y​a​0​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
B108349

අදහස්