නිද­හස් දා මීගමු වෙර­ළෙන් මතු වූ වැලි මුර්ති | සිළුමිණ

නිද­හස් දා මීගමු වෙර­ළෙන් මතු වූ වැලි මුර්ති

වැලි අපගේ ස්වාභාවික සම්පතකි එමෙන්ම එය ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ කර්මාන්තයට අත්‍යවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍යයකි. අපේ රටේ ජල ද්‍රෝණි 103 හා මහ මුහුද වෙරළ ආශ්‍රිතව වැලි බහුලව තිබේ මෙතෙක් කල් වැලිවලින් ගත් සාම්ප්‍රදායික ප්‍රයෝජනවලට අමතරව මුහුදු වැලිවලින් මුර්ති හා කැටයම් සෑදීමේ අලුත් ප්‍රවණතාවක් රටේ ඇතිකිරීමටත් එමඟින් සංචාරක ආකර්ෂණය මෙන්ම ජනතාවට අලුත් ආස්වාදයක් ලබාදීමට මීගමුවේ තරුණ නිර්මාණ ශිල්පියෙකු වන සිසිර සම්පත් නායකත්වය ගෙන ඇත.

වැලි නිර්මාණකරණය පිළිබඳ සිසිර සම්පත් අප සමඟ අදහස් දැක්වුයේ මෙසේය. “වෙරළට එන අය වැලිවලින් කරන විවිධ වර්ගයේ නිර්මාණ අප දැක තිබෙනවා පොඩි අයත් ලොකු අයත් ඒව කරනවා. නමුත් කලා ශිල්පයක් ලෙස හා වැලිවැලින් කරන මුර්ති ශිල්පය දියුණු කිරීම පිණිස කවුරුවත් උනන්දු වුණේ නැහැ. මම එලෙස කරන වැලි නිර්මාණ ගැන හොඳින් අධ්‍යයනය කළා මෙය දියුණු කළ හැකි ශිල්පයක් බව පැහැදිලි වුණා. ඒ අනුව මම වැලි නිර්මාණ ශිල්පීන්ට එක් වී ප්‍රදර්ශනයක් කරන ලෙස ආරාධනා කළා.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 70 වැනි නිදහස් සැමරුම වෙනුවෙන් පසුගිය පෙබරවාරී 4 වැනිදා වැලි නිර්මාණ හා මුර්ති ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වන්න හැකි වුණා. එයට දක්ෂ මුර්ති ශිල්පීන් කලා ශිල්පීන් 15 විතර ඉදිරිපත් වුණා. විවිධ වැලි නිර්මාණ රාශියක් මෙහිදී නිර්මාණය කළා. විශේෂයෙන් අපි එදා නිදහස් දිනය නිසා අඩි 4 ක් උස විශාල සිංහයෙක් වැලිවලින් හැදුවා. එයට පැය 4ක් විතර ගියා.වෙස් මුහුණු, විවිධ සතුන්, විවිධ ශාක වැලිවලින් අපි සකස් කළා.

මේ වැඩ පිළිවෙළේ තවත් ප්‍රධාන අරමුණක් වුණේ සංචාරක ප්‍රවර්ධනය හා රටට අලුත් කලා ශිල්පයක් හඳුන්වා දීමයි. ඉදිරියටත් මේ වැලි නිර්මාණ මුර්ති ශිල්පය දියුණු කිරීමට එක් වන ලෙස මා ඉල්ලා සිටිනවා යයි සිසිර සම්පත් පවසයි.

ඒ සඳහා හැකියාවක් හා කැමැත්තක් ඇති අයට 0766771098 දුරකථනය මඟින් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකිය.

අදහස්