සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

සමස්ත ලංකා මයික්‍රොසොෆ්ට් විශිෂ්ට සම්මානයක් හිමිකරගත් භෞතික විද්‍යා "බර්නුලී මූලධර්මය" අධ්‍යාපන මෘදුකාංගය (ප්‍රායෝගික යෙදීම් සහිතයි) පෙබරවාරි 13 වන දින 1/​8,​ රේමන්ඩ් පාර,​ නුගේගොඩ පෙ. ව. 8 - 12.30 දක්වා විශේෂ භෞතික විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණයක් ලෙස පවත්වනු ලැබේ. උපරිම සිසුන් ගණන 25 යි. අදම අමතා ඔබ දරුවාගේ ආසනය වෙන් කරගන්න. මෙහෙයවීම අවු. 30 ක පළපුරුදු ආචාර්යතුමියක්. පියුම් පෙරේරා (0714404885)
014247

විවිධ දේ - විකිණීම

ආනයනික මෙට්ට්‍රස් 78"x58"x10" ස්ප්‍රිං හා ආනයනික දොරවල් උලුවහු සමග විකිණීමට. 0710746129 විමසීම්. රාගම.
016477

විවිධ දේ

කුලී නිවසක ජීවත්වන වයස 80 මගේ මවටත් මටත් ජීවත් වීමට උපකාරයක් කරන්න. 0717981770.
015445

 

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

බියගම නිදහස් වෙළඳ කලාපයට යාබදව වායුසමනය කරන ලද ගෘහ භාණ්ඩ සහිත යාබද නාන කාමර පිටතින් ඇතුළු විය හැකි අංගසම්පූර්ණ නිදන කාමර 15,​000/​=. අමතන්න. 071-6335071,​ 0777797622. පිරිමි පමණකි.
007370

අදහස්