ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික අවස්ථාවන්

අකලට හෝ පාරම්පරිකව ගිලිහී යන හිස කෙස් නැවත යථා තත්වයට පත් කිරීම සඳහා විශේෂිත වූ තෛලයක් නිෂ්පාදනය කර ඇත. මෙම නිෂ්පාදනය විදේශීය රටවලට අලෙවි කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරික සහයකයකු හෝ ආයතනයක් කඩිනමින් අවශ්‍ය කර ඇත. විමසන්න. 0117218389. සතියේ දිනවල 9.00 - 4.00.
015007

ව්‍යාපාරික ස්ථාන - විකිණීම

කොළඹට පැයකින් ළඟාවිය හැකි දුරකින් මීගමුව,​ කටුනායක දිවුලපිටිය කේන්ද්‍ර ස්ථාන කරගෙන පිහිටි මිනුවන්ගොඩ ඉතා වටිනා ආදායම් ඇති කාමර 12කින් යුත් දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක පවත්වාගෙන යන හොටෙල් ව්‍යාපාරය අයිතිකරු විදේශගත වන නිසා වහා විකිණේ. 0769682929. 0778223723.
016499

ව්‍යාපාර ගොඩනැගිල්ලක්. තට්ටු 2 උඩ තට්ටුව වායුසමීකරණය කර ඇත. සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල හතරැස් අඩි 10,​000 පර්චස් 48 ක ඉඩමක පිහිටා ඇත. 3 Phase විදුලිය බැලුම්මහර වැලිවේරිය ප්‍රධාන බස් මාර්ගයට මුහුණලා ඇත. නුවර පාර,​ බැලුම්මහර හංදියට මීටර් 300 වාහන 15 ගාල් කිරීම සඳහා ඉඩ පහසුකම් උත්සව ශාලාවක්,​ නිමි ඇඳුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් සුපිරි වෙළඳ සැලකට වඩා සුදුසුය. 0713522128,​ 0718564693.
016123

අදහස්