සේවා වියුක්තියෙනුත් කාන්තාව පෙරට | සිළුමිණ

සේවා වියුක්තියෙනුත් කාන්තාව පෙරට

මෙරට විවිධ රැකියාවන්හි නිරත කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතී. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම බලකායේ සක්‍රීය කාන්තා ප්‍රතිශතය සියයට 36.6 කින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වනු ලැබූ නවතම සමීක්ෂණයෙන් හෙළි වී තිබේ.

පසුගිය වසරේදී මේ සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරුණු සමීක්ෂණය අනුව කාන්තාවෝ 3, 140, 787 ක් සේවයේ යෙදී සිටිති. එමෙන්ම පසුගිය වසරේදී කාන්තා රැකියා වියුක්තිය සියයට 7.1 සහ 7.6 අතර තිබී ඇති අතර 2016 වසරට වඩා 2017 වසරේ කාන්තා ශ්‍රම දායකත්වය සියයට 36.6 කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. මේ අනුව මෙරට නිෂ්පාදන සහ සේවා යන දෙ අංශයෙහිම පිරිමි ප්‍රතිශතය අභිබවමින් කාන්තා නියෝජනය කැපී පෙනෙන ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතී.

 

අදහස්