නවම් පොහොය | සිළුමිණ

නවම් පොහොය

පෙබරවාරි මාසයේ යෙදෙන පුර පසළොස්වක පොහොය නවම් පොහොය යනුවෙන් හැඳින්වේ. මෙම පොහොය දිනයේදී සිදුවූ වැදගත් සිදුවීම් කීපයක් පිළිබඳ ශාසන ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කාරය අත් හැර ඇත්තේ නවම් පොහොය දිනයකදී ය. අදින් මාස තුනක් ගත වූ පසු තමන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ආනන්ද හිමියන්ට පැවසීම ආයු සංස්කාරය අත්හැරීම නම්වේ.

සැරියුත් මුගලන් රහතන් වහන්සේ දෙනමට බුදුරජාණන් වහන්සේ අග තනතුරු පිරි නමා ඇත්තේ ද නවම් පොහොය දිනයකදී ය. සැරියුත් හිමිට බුද්ධිමතුන් අතර අග තනතුරු ද මුගලන් හිමිට සෘද්ධිමතුන් අතර අග තනතුරු ද හිමි විය. එසේ ම බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙම රහතන් වහන්සේ දෙනමට අග්‍ර ශ්‍රාවක තනතුරු ද පිරිනැමූහ. මේ අනුව සුදුස්සාට සුදුසු තැන දීම ආරම්භ කෙළේ ද බුදුරජාණන් වහන්සේ ය.

දවසින් දවස බුද්ධ ශාසනයට ඇතුළුවන පිරිස වැඩි විය. මේ නිසා භික්ෂූන් වහන්සේ ගේ පාලනය සඳහා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඕවාද ප්‍රාතිමෝක්ෂය දේශනා කර ඇත්තේ ද නවම් පොහොය දිනයකදී ය.

නවම් පොහොය දිනයේදී කොළඹ අලංකාර පෙරහරක් පැවැත්වේ. හුනුපිටියේ ගංගාරාමය මඟින් පවත්වන එම පෙරහර කොළඹ නවම් පෙරහර යනුවෙන් හැඳින්වේ.

ඊ.පී. ගිම්හානි දුලක්ෂි සුරවීර
11 ශ්‍රේණිය,
ශුද්ධ වූ පවුලේ බාලිකා විද්‍යාලය,
කුරුණෑගල.

Comments