මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹට නොදුරු බොදු ගොවි වයස 51 උස 5' 5'' සිහින් ප්‍රියමනාප වයස නොපෙනන විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මොන්ටිසෝරි සහතිකපත්‍ර ලැබූ අවිවාහක පවුලේ බාල සොහොයුරියට අවු. 65 ට නොවැඩි උගත් සහකරුවෙක් සාමාන්‍ය පවුලකින් වැඩිමහල් සහෝදරියන් විසින් සොයයි. (දික්කසාද ලියන්න)
B106483

1990 අප්‍රේල් උපන් බොදු විශ්ව උස 5' 6'' විදේශතව විශ්වවිද්‍යාල උපාධි ලබා කැනඩාවේ දැනට රැකියාවක නියුතු රූමත් පැහැපත් වැඩිමහල් දියණියට සුදුසු උගත් වෘත්තීය සුදුසුකම්ලත් ගුණගරුක සහකරුවකු දෙමව්පියෝ සොයති. කේන්දරය සමග විමසන්න. E​m​a​i​l​.​k​a​n​t​h​i​e​p​a​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
B106262

අදහස්